Skip to content
Ooppera / Video

Turandot ohjaajan sanoin

7 min

Turandotin hahmo ja koko teoksen historia on monikerroksinen. Puccini sävelsi teoksen aikana, jolloin eksotismi ja orientalismi eli Eurooppa-keskeinen suhtautumistapa Kaukoidän maihin olivat voimissaan.

Turandotin ohjaaja Sofia Adrian Jupither kertoo lähestymistavastaan klassikkoteokseen.

Lue lisää Turandotista