Siirry sisältöön

Keskeinen osa toimintamme arvoperustaa

Me Kansallisoopperassa ja -baletissa teemme työtä sydämellä. Työmme on meille hyvin merkityksellistä, mutta ennen kaikkea sen tulisi olla sitä myös muille. Siksi on tärkeää huolehtia myös meitä ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnista.

Kansallisoopperan ja -baletin vuoteen 2025 ulottuvassa strategiassa yksi neljästä määritellystä arvosta on vastuullisuus. Toimintamme vastuullisuuden toteutumista ohjaavat strategiamme tavoitteet ja mittarit. Vastuullisuustyömme olennaiset näkökohdat ovat taloudellinen ja taiteellinen vastuu yhteiskunnalle, vastuu henkilöstöstä sekä ympäristövastuu.

Tältä sivulta löydät muutamia nostoja siitä, mitä jo teemme vastuullisuuden saralla. Vastuullisuustyö merkitsee meille jatkuvaa kehittymistä ja kehittämistä, joten päivitämme tämän sivun sisältöä säännöllisesti.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vuonna 2021 valitsimme niistä viisi päätavoitetta, joiden saavuttamista Oopperan ja Baletin toiminta merkittävimmin edesauttaa: Hyvä koulutus, Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Kestävät kaupungit ja yhteisöt, Vastuullista kuluttamista sekä Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Toimintamme painopistealueita pohditaan aina myös sen kautta, miten ne näiden tavoitteiden toteutumista. Kehitämme niiden pohjalta myös vastuullisuusraportointiamme.

Taiteellinen vastuu

Suomen ainoana ammattimaisena ooppera- ja balettitalona palvelemme koko ympäröivää yhteiskuntaa tarjoamalla korkealaatuisia ooppera- ja balettielämyksiä eri yleisö- ja ikäryhmille kaikkialla Suomessa. Panostamme entistä enemmän siihen, että esityksemme heijastelevat nykyaikaisia arvoja ja puhuttelevat eri ikäluokkia ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Työ on pitkäjänteistä, koska yksittäisten ooppera- ja balettiproduktioiden tuotantoprosessi kestää useita vuosia ja jotkut produktiot säilyvät ohjelmistossa vuosikausia, jopa vuosikymmeniä.

Stage24 tuo elämykset luoksesi

Vaikka toimimme pääosin Helsingissä, Stage24-palvelumme avulla voimme tarjota ooppera- ja balettiesityksiä ja muita sisältöjä koko Suomelle, ja usein myös koko maailmalle.

Kun emme ensimmäisenä koronavuonna 2020 voineet esittää Oopperatalossa, lisäsimme digitaalista sisältöämme reilusti tarjotaksemme ihmisille mahdollisuuden irrottautua arjesta. Oli hienoa, että niin monet löysivät silloin tiensä Stage24:lle – kävijämäärät kasvoivat seitsenkertaisiksi edellisvuoteen verrattuna.

Jotta esitystemme seuraaminen on tarjolla mahdollisimman monelle, teemme yhteistyötä Helsingin Sanomien ja Ylen kanssa sekä kansainvälisesti eurooppalaisen kulttuurikanava ARTEn sekä OperaVision-verkkopalvelun kanssa.

Kohti moninaisuutta

Edistämme moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden huomioimista, toteutumista ja näkyvyyttä niin työyhteisössä, yleisössä kuin teoksissa. Järjestämme moninaisuuskoulutuksia koko henkilökunnalle ja perustimme vuonna 2021 työntekijöiden opinto- ja keskustelufoorumin näiden asioiden ympärille.

Monien klassisten ooppera- ja balettiteosten tarinoissa esimerkiksi etnisten vähemmistöjen edustajia kuvataan stereotypioiden kautta. On tärkeää keskustella siitä, miten nämä teokset voidaan tuoda nykypäivään niin, että teosten taiteellinen ydin säilyy. Koska produktioiden tuotantoprosessi kestää vuosia, sisältöihin ja toteutustapoihin vaikuttaminen on hidasta. Nopeatkin muutokset ovat kuitenkin mahdollisia: esimerkiksi Peppi Pitkätossu -baletissa muokkasimme Uuden-Seelannin alkuperäisväestöä kuvaavaa kohtausta ennen kuin se palasi ohjelmistoomme elokuussa 2022.

Teetanssit kuvituskuva

Maksutonta kulttuuria

Joka kuukausi koittaa se viikko, jolloin Alminsalin lämpiö on täynnä tarmokkaasti konttaavia vauvoja matkalla Vauvojen taidetuokioon. Ja ne päivät, kun parvilämpiöstä kaikuu leikki-ikäisten nauru ja innokkaat neuvot Minioopperoiden esiintyjille. Nämä hetket muistuttavat meitä työntekijöitäkin tärkeästä osasta toimintaamme – yleisötyöstä, jonka puitteissa tarjoamme maksuttomia esityksiä ja osallistavaa taiteellista toimintaa kaiken ikäisille ympäri Suomen.

Ehkä hieman näkymättömämpi mutta tärkein yleisötyön muotomme on yhteistyö koulujen kanssa – siihen kuuluvat muun muassa tanssityöpajat ja ammattilaisten kanssa yhdessä valmistetut oopperaesitykset.

Senioreille tarjoamme puolestaan iltapäivätansseja Oopperatalon päälämpiössä. Näitä Teetansseja seurataan myös suorana lähetyksenä palvelukeskuksissa eri puolilla Suomea.

Lue lisää yleisötyön eri toimintamuodoista.

Käytimme läheisyyskoordinaattoria Salome-oopperan harjoituksissa.

Järjestämme keskimäärin 339 maksutonta esitystä vuosittain.

Tavoitimme 2021 digitaalisesti 1,2 miljoonaa ihmistä yhdessä Ylen ja Helsingin Sanomien kanssa.

Ympäristövastuu

Tunnistamme ja minimoimme aktiivisesti toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tätä teemme muun muassa digitalisoimalla asiakaspalvelua ja sisäisiä prosesseja, kehittämällä valaistuksen ja näyttämöteknologian energiatehokkuutta sekä valitsemalla kaikissa toiminnoissa ympäristöystävällisiä materiaaleja ja tehostamalla kierrätystä.

Tavoitteena hiilineutraali talo

Oopperan ja Baletin ensimmäinen hiilijalanjälkilaskelma ja -raportti valmistui vuonna 2021 (perustuen vuoden 2019 tietoihin).

Oman toimintamme suurimmat päästöt aiheutuvat ostetuista tuotteista ja palveluista (56%), toiseksi suurimmat tuotantohyödykkeistä (14%). Lavastuksessa suurin osa päästöistä muodostuu metallituotteiden hankinnasta ja käytöstä, näyttämöllä elektroniikasta ja puvustuksessa kangas- ja tekstiilihankinnoista.

Laskimme myös kolmen keskenään erilaisen, mutta lavastusmuotoina omilla tavoillaan tyypillisen produktion hiilikuorman. Näistä hiilikuormaltaan matalin oli Peppi Pitkätossu -baletin lavastus, sillä se perustuu perinteisiin puurakenteisiin.” – Tapio Säkkinen, lavastamon päällikkö ja talon ympäristövastaava

Jatkossa säännöllisesti toteutettavat laskennat auttavat meitä suuntaamaan resursseja ympäristövastuullisiin toimenpiteisiin ja seuraamaan näiden vaikuttavuutta.

Materiaalien uusi elämä

Vaikka metallituotteet edustavat alle 10 prosenttia vuotuisista lavastemateriaalihankinnoistamme, muodostavat metallit lavastamon päästöistä suurimman osan. Tutkimme parhaillaan mahdollisuutta metalliosien korvaamiseksi rakennusteollisuudesta tutulla puisella I-palkilla.

Kun produktio saavuttaa esityskaarensa pään, erottelemme lavasteiden materiaalit ja kierrätämme ne. Toimitamme lavasteiden osia ja huonekaluja myös kiertotalouspalveluun.

Remontoitaessa otamme talteen tuotteita, joilla voidaan korjata kiinteistössä olevaa rikkinäistä. Esimerkiksi pukuhuoneita uudistettaessa talletimme hyväkuntoisia, vihreää lasia olevia ovia.

Puvustamon leikkuu- ja lumppujätteen toimitamme kotimaiselle yritykselle, joka jalostaa tekstiilikuidusta tuotteita esimerkiksi teollisuuden kunnossapitoon. Isompaa leikkuujätettä toimitamme myös päiväkoteihin askartelumateriaaliksi. Pukuaarteet saavat uuden elämän muokkausten sekä suosittujen kirpputorimyyntiemme kautta.

Aurinkosähköä katolta ja hiilineutraalia lämpöä

Oopperatalon katolle asennettiin kesällä 2020 aurinkoenergiavoimala osana Senaatti-kiinteistöjen valtakunnallista aurinko-ohjelmaa. Kattovoimalamme koostuu tällä hetkellä 122 aurinkosähköpaneelista ja on kooltaan reilut 200 m2. Järjestelmän sähköntuotto on noin 34 700 kWh vuodessa, mikä vähentää CO2-päästöjä noin 16 tonnia. Loppuosa käyttämästämme sähköstä on 100-prosenttisesti uusiutuvaa vesisähköä.

Talossa käyttämämme kaukolämpö ja kaukokylmä ovat 100-prosenttisesti hiilineutraaleja tuotteita.

Pilotoimme tuotantomateriaalien kiertotaloutta luovilla aloilla. Projektia johtaa MyStash.

Meillä on ollut Ekokompassi-ympäristösertifikaatti vuodesta 2011 lähtien.

Löydät meidät myös Helsingin kaupungin Valitse vastuullisemmin -palvelussa.

Vastuu henkilöstön hyvinvoinnista

Luomme hyvän ja innostavan työpaikan kaikille ammattiryhmille toimimalla tasapuolisesti, avoimesti ja oikeudenmukaisesti sekä tarjoamalla mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen ja tukemalla henkilöstön työhyvinvointia ja -turvallisuutta sekä työkykyä. Tarjoamme työtä myös ei-kotimaisia kieliä puhuville ammattilaisille Suomessa.

Terveysturvallisuus

Koronapandemian aikana tärkein osa tehtäväämme – yleisölle esittäminen – katosi yhtäkkiä. Siksi teimme kaikkemme, jotta pystyimme jatkamaan esittämistä, mutta turvallisesti. Olimme alullepanija ja keskeinen osapuoli esittävän taiteen toimijoiden verkostossa, joka laati yhteiset, kesäkuussa 2020 julkaistut kansalliset suositukset poikkeusajan turvallisuuskäytännöistä esitystoimintaa varten. Tästä työstä saimme Vuoden Teatteri 2021 -palkinnon.

Koronapandemia opetti meille paljon turvallisuudesta, ketteryydestä, luovasta ongelmanratkaisusta ja yhteistyön voimasta.

Ooppera ja Baletti_kulisseissa_kaulukset

Hyvä käytös sallittu

Taidelaitos on työpaikka siinä missä mikä tahansa muukin, ja kaikilla on oikeus tehdä työtään turvallisessa ympäristössä. Meillä on vuodesta 2012 lähtien ollut käytössä Hyvä käytös sallittu -malli, jonka tarkoitus on estää epäasiallista käytöstä ja seksuaalista häirintää työyhteisössämme.

Toimintamallin avulla kaikkien talossa toimivien on helpompi ymmärtää, mikä on vastuullista työkäytöstä ja mikä ei – ja helpompi tuoda epäasiallinen käytös esiin, jotta sitä päästään käsittelemään heti yhdessä. Apuna tilanteiden ratkaisemisessa toimivat työyhteisösovittelijat, luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut ja työterveyshuolto.

Valmius epäasiallisten tilanteiden esilletuomiseen on kasvanut yhteisössämme, ja avoimuus auttaa meitä eteenpäin.

Työkykyä kaiken ikäisille

Moni työntekijöistämme luonnehtii, että Ooppera ja Baletti on heille kuin perhettä. Työurat ovat pitkiä ja moni on kutsumusammatissa. Tällä on kuitenkin kääntöpuolensa: ihmisiä pitää välillä muistutella myös lepäämisen ja vapaa-ajan tärkeydestä. Tuemme jokaisen työntekijän työkykyä mahdollisimman kokonaisvaltaisella tavalla huomioiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työkyvyn.

Vuodesta 2018 lähtien olemme toteuttaneet kaksi pitkää työkykyprojektia 40–50-vuotiaille ja yli 50-vuotiaille. Projekteissa on annettu eväitä eri ikävaiheiden haasteisiin muun muassa mentoroinnilla, palautumisvalmennuksilla, liikuntalajikokeiluilla ja yhteisöllisyyden vahvistamisella. Keskinäinen Työeläkeyhtiö Varma on tukenut projektien toteutumista.

Meillä työskentelee ihmisiä 33 eri maasta.

Vuonna 2021 muutimme kaikki tehtävänimikkeemme sukupuolineutraaleiksi.

Olimme mukana laatimassa Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -ohjeistusta, joka pyrkii kitkemään alalta häirinnän, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun.

Taloudellinen vastuu

Julkisen rahoituksen piirissä olevana toimijana pyrimme jatkuvaan toimintamme tehostamiseen ja oman rahoitusosuutemme kasvattamiseen sekä vastuulliseen sijoitustoimintaan. Suunnittelemme toimintaamme myös taloudellisesta näkökulmasta pitkälle tuleviin vuosiin.

Virtuaalinen näyttämöympäristö

Virtuaalinen näyttämöympäristömme XR Stage on työkalu, jonka avulla teosten tuotanto pystytään valmistelemaan mahdollisimman pitkälle jo ennen varsinaisen näyttämöajan alkua. Tarkka kolmiulotteinen näyttämökuva sijoitettuna kuhunkin taloon kustomoituun virtuaaliseen tilaan on informatiivinen, helposti muunneltava ja varmistaa sekä taiteellisesti että teknisesti toimivan lopputuloksen.

Virtuaalimalli mahdollistaa eri maissa toimivan taiteellisen työryhmän työskentelyä yhdessä, joten matkustustarve vähenee merkittävästi. Tämä vahvistaa myös lopullisten suunnitelmien paikkansapitävyyttä, mikä puolestaan vähentää materiaalihukkaa ja työmäärää ehkäisemällä turhaa lavasteiden valmistusta ja loppuvaiheen muokkausta.

XR Stage -näyttämötyökalu on osa Kansallisoopperan ja -baletin vuonna 2018 käynnistynyttä Opera Beyond -projektia.

Balettioppilaitos

Balettioppilaitos saman katon alle

Työpäiviämme piristävät nykyään Oopperatalon käytävillä vilistävät balettioppilaat. Kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitos muutti alkuvuodesta 2022 Helsingin Sörnäisistä Oopperataloon, jonka varastotiloista kunnostettiin kolme uutta harjoitussalia sekä pukuhuone- ja taukotiloja.

Saman katon alla toimiminen on taloudellisempaa ja ekologisempaa. Se myös mahdollistaa lasten ja nuorten aiempaa tiiviimmän yhteistyön Kansallisbaletin ammattilaisten kanssa, ja antaa heille paremman käsityksen tanssijan ammatista. Uudet tilat palvelevat paremmin myös Alminsalin näyttämöllä vierailevia ryhmiä sekä yleisötyön tuotantoja.

Balettioppilaitoksessa opiskelee noin 40 ammatillista tutkintoa suorittavaa 16–18-vuotiasta opiskelijaa ja noin 150 taiteen perusopetuksen ja baletin alkuopetuksen 7–15-vuotiasta oppilasta.