Siirry sisältöön

Suomen kansallisoopperan ja -baletin tietosuojakäytäntö

OLEMME PÄIVITTÄNEET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄMME 3.1.2019

Suomen kansallisooppera ja -baletti suojaa palvelujensa käyttäjien ja yhteistyökumppaneidensa henkilötietoja ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalakia, muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Suomen kansallisooppera ja -baletti kerää ja käsittelee henkilötietoja. Henkilötieto on mikä tahansa merkintä, joka voidaan yhdistää tunnistettavissa olevaan ihmiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Suomen kansallisoopperan ja -baletin palvelujen käyttäminen tai käyttäjän suostumus.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin sähköisiä palveluja, kuten esitysten suoratoistoja, voidaan tarjota eri laitealustoilla ja palvelut voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Ostaessasi esitykseen liittyviä palveluita sinut saatetaan ohjata palvelutoimittajamme sivustolle. Suomen kansallisooppera ja -baletti ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Luovuttamalla henkilötietojasi Suomen kansallisoopperalle ja -baletille hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt. Jos olet alle 13-vuotias, tarvitset palvelujemme käyttämiseen huoltajasi suostumuksen.

Mitä tietoa keräämme?

Suomen kansallisooppera ja -baletti voi kerätä palveluidensa käyttäjistä, lahjoittajista, yhteistyökumppaneista sekä mahdollisista yhteistyökumppaneista tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä esimerkiksi ostaessasi pääsylippuja Suomen kansallisoopperan ja -baletin esityksiin, rekisteröityessäsi uutiskirjeemme tilaajaksi, vieraillessasi verkkosivuillamme sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Suomen kansallisooppera ja -baletti kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

1. Suomen kansallisoopperalle ja -baletille antamasi tiedot

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • tiedot kiinnostustesi kohteista
 • syntymäaika, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • työpaikka ja perhesuhteet
 • maksutiedot, kuten luottokorttitiedot
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten lipputilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, jäsenyydet, edustukset ja asiakaskyselyvastaukset
 • lahjoitustiedot
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • eri toimipaikoissa, tapahtumissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien itse tuottamasi sisältö
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

 

2. Palveluidemme käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

 • Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (ks. kohta ”Miten käytämme evästeitä?”)
 • Verkkosivu, jolta on siirrytty Suomen kansallisoopperan ja -baletin verkkosivulle
 • Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
 • IP-osoite
 • Päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto
 • Suomen kansallisoopperan ja -baletin ja/tai yhteistyökumppanien palvelujen käyttöhistorian perusteella käyttäjään liitettävät tiedot, jotka on johdettu havaitusta käytöstä ja/tai käyttäjän itse antamista tiedoista, esim. demografia, kiinnostuksen kohteet ja käyttäjien muu ryhmittely
 • Julkisista luotettavista tietolähteistä saadut tiedot
 • Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

1. Asiakaspalvelu

Henkilötietojasi voidaan käyttää Suomen kansallisoopperan ja -baletin palveluiden toteuttamiseen ja käyttäjän tunnistamiseen. Näin voimme tehdä palveluistamme henkilökohtaisempia ja käyttäjäystävällisempiä, esimerkiksi suosittelemalla sinua kiinnostavaa ohjelmistoa. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

2. Palvelujen parantaminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Suomen kansallisoopperan ja -baletin palveluihin ja sisältöihin liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin. Voimme yhdistää eri palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja ja voimme tehdä tilastoja palvelujen kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.

3. Markkinointi sekä asiakas-, lahjoittaja- ja kumppanuusviestintä

Henkilötietojasi voidaan suostumuksellasi käyttää Suomen kansallisoopperan ja -baletin palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa. Uutiskirjeemme voivat sisältää myös Suomen kansallisoopperan ja -baletin hyväksymien yhteistyökumppanien tarjouksia, tietoa Suomen kansallisoopperan ja -baletin erilaisista ajankohtaisista asioista sekä lahjoittamismahdollisuuksista.

Toimiessasi lahjoittajana henkilötietojasi voidaan suostumuksellasi käyttää lahjoittajaviestintään sekä lahjoittajasuhteiden ylläpitämiseen.

Toimiessasi yhteistyökumppanimme tai mahdollisen yhteystyökumppanimme edustajana henkilötietojasi voidaan suostumuksellasi käyttää kumppanuusviestintään sekä yhteistyösuhteiden ylläpitämiseen.

Miten säilytämme ja yhdistämme henkilötietoja?

Edellä kuvatun mukaisesti Suomen kansallisoopperan ja -baletin palvelut saattavat tallentaa eri toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi tietoa Suomen kansallisoopperan ja -baletin palveluiden käytöstä. Eri lähteistä kerättyjä tietoja voidaan yhdistää, jos henkilö on luotettavasti tunnistettu. Näin voimme tarjota personoituja palveluja henkilötietojen automaattisen yhdistämisen ja analysoinnin perusteella.

Luovutammeko henkilötietoja?

Suomen kansallisooppera ja -baletti ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi Suomen kansallisoopperan ja -baletin ulkopuolelle, paitsi seuraavissa tilanteissa:

1. Suostumuksesi

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

2. Alihankkijat ja palveluntarjoajat

Suomen kansallisooppera ja -baletti saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Suomen kansallisoopperan ja -baletin alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Suomen kansallisoopperan ja -baletin palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin määrittämiin tarkoituksiin. Suomen kansallisooppera ja -baletti velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

3. Kansainväliset tietojen siirrot

Suomen kansallisooppera ja -baletti toteuttaa palvelut ja käsittelee henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Mikäli tietoja luovutetaan EU-maiden ulkopuolelle, Suomen kansallisooppera ja -baletti huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. Henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

4. Tutkimuskäyttö

Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että kyseiset tiedot on ensin muutettu sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole enää tunnistettavissa.

5. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Jotkut Suomen kansallisoopperan ja -baletin palvelut antavat käyttäjän itse hallinnoida keräämiämme henkilötietoja, valintoja ja suostumuksia. Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietosi kirjautumalla käyttäjätilillesi. Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti, että palvelumme ovat lain ja vaatimusten mukaisia.

Miten käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä (cookies) parantaaksemme viestintäämme, sivujemme toimintaa ja käyttäjäystävällisyyttä. Käytämme evästeitä myös asetustesi tallentamiseen ja viestiäksemme sinua kiinnostavista aiheista. Jos jatkat sivujen selailua muuttamatta asetuksiasi, sallit evästeiden vastaanoton vieraillessasi oopperabaletti.fi-verkkosivuilla.

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Suomen kansallisoopperan ja -baletin ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Kansallisoopperan ja -baletin yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.  Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Asiakastietojasi koskevan tarkastus- tai poistopyynnön voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen mirkka.anias-kujala[at]opera.fi. Käyttäjän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, jonka olet toimittanut Suomen kansallisoopperalle ja -baletille. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan sähköpostiosoitteeseen. Tarkastus- tai poistopyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Voit myös kieltää Suomen kansallisoopperaa ja -balettia käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja esityksiin liittyvistä muutoksista.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Suomen kansallisooppera ja -baletti voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, osoitteessa Helsinginkatu 58, 00251 Helsinki.

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa tietosuoja[at]opera.fi. Voit myös käyttää palautelomaketta, postiosoitetta Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, PL 176, 00251 Helsinki tai soittaa numeroon 044 592 2359.

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.