Skip to content

Suomen kansallisoopperan ja -baletin tietosuojakäytäntö

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöämme 23.5.2022

Suomen kansallisooppera ja -baletti suojaa palvelujensa käyttäjien ja yhteystyökumppaneidensa henkilötietoja ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalakia, muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Suomen kansallisooppera ja -baletti kerää ja käsittelee henkilötietoja. Henkilötietoa on mikä tahansa tieto, joka voidaan yhdistää tunnistettavissa olevaan ihmiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Suomen kansallisoopperan ja -baletin palvelujen käyttäminen tai käyttäjän suostumus ja yhteistyökumppaneiden osalta sopimus tai oikeutettu etu.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin sähköisiä palveluja, kuten esitysten suoratoistoja, voidaan tarjota eri laitealustoilla ja palvelut voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Ostaessasi esitykseen liittyviä palveluita sinut saatetaan ohjata palvelutoimittajamme sivustolle. Suomen kansallisooppera ja -baletti ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Luovuttamalla henkilötietojasi Suomen kansallisoopperalle ja -baletille hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt. Jos olet alle 13-vuotias, tarvitset palvelujemme käyttämiseen huoltajasi suostumuksen.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Suomen kansallisooppera ja -baletti kerää palveluidensa käyttäjistä, lahjoittajista, yhteistyökumppaneista sekä mahdollisista yhteistyökumppaneista tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä esimerkiksi ostaessasi pääsylippuja Suomen kansallisoopperan ja -baletin esityksiin, rekisteröityessäsi uutiskirjeemme tilaajaksi, vieraillessasi verkkosivuillamme sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Suomen kansallisooppera ja -baletti käsittelee alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

Itse antamasi tai käyttäytymisestäsi keräämämme tiedot:

 • nimi
 • yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • tiedot kiinnostuksesi kohteista
 • asiointikieli
 • tieto asiakkuuden linkityksestä toiseen asiakkuuteen (esim. asiointi perheenjäsenen puolesta)
 • maksutapatiedot
 • tieto ostokanavista
 • Suomen kansallisoopperan ja -baletin palvelujen varaus- ja ostohistoriaan liittyvät tiedot
 • asiakaspalautteet, yhteydenotot ja asiakaskyselyvastaukset sisältäen tiedon vastaajan syntymäajasta ja sukupuolesta
 • jäsenyydet ja edustukset
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana (kryptattuna) ja asiakasnumero, toimipaikoissa, tapahtumissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuva viestintä sekä käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien itse tuottamasi sisältö
 • antamasi suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • lahjoitustiedot
 • organisaatio, arvo tai ammatti (yritysasiakkaat, yhteistyökumppanit, sidosryhmät)
 • verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (ks. kohta ”Miten käytämme evästeitä?”)
 • verkkosivu, jolta on siirrytty Suomen kansallisoopperan ja -baletin verkkosivulle
 • laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • tiedot käytetystä selaimesta, sen versiosta sekä päätelaitteen käyttöjärjestelmästä
 • IP-osoite ja siihen liittyvä aluetieto
 • istuntotunniste, istunnon ajankohta ja kesto
 • tiedot, jotka on johdettu havaitusta käytöstä kuten kiinnostuksen kohteet
 • kameravalvonnasta syntyvä kuvamateriaali ja -tallenteet

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

 1. Asiakassuhteen hoitaminen ja palvelujen myynti

Käsittelemme henkilötietojasi ostotapahtumiesi toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietojasi käytetään myös yksilöimiseesi sekä mahdollistamaan henkilökohtaisen ja Sinua kiinnostavan tarjoaman suositteleminen.  Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen. Käytämme tietojasi myös asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun liittyvissä asioissa. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin väliseen sopimukseen tai oikeutettuun etuun asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

 1. Palveluiden ja toiminnan kehittäminen

Käytämme henkilötietojasi oikeutettuun etuun ja asiakassuhteeseen perustuen palveluiden, asiakaspalvelun sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja prosessien hallintaan.

Henkilötietojasi voidaan käyttää Suomen kansallisoopperan ja -baletin palveluihin ja sisältöihin liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin. Voimme yhdistää eri palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja ja voimme tehdä tilastoja palvelujen kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.

 1. Markkinointi ja viestintä

Henkilötietojasi voidaan suostumukseesi perustuen käyttää Suomen kansallisoopperan ja -baletin palvelujen markkinointiin. Tilattava uutiskirjeemme voi sisältää myös hyväksymiemme yhteistyökumppaneiden tarjouksia, tietoa Suomen kansallisoopperan ja -baletin erilaisista ajankohtaisista asioista sekä lahjoittamismahdollisuuksista.

Toimiessasi lahjoittajana henkilötietojasi käytetään suostumukseesi perustuen lahjoittajaviestintään sekä lahjoittajasuhteiden ylläpitämiseen.

 1. Yhteistyösuhteiden hoitaminen

Toimiessasi palveluntarjoajamme tai muun yhteistyökumppanimme edustajana, käsittelemme henkilötietojasi sopimukseen perustuen yhteistyösuhteiden mahdollistamiseen ja hoitamiseen sekä kumppanuusviestintään. Mahdollisten yhteistyökumppaneidemme sekä erilaisiin ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden tietoja käsittelemme oikeutettuun etuun perustuen viestintää ja yhteistyösuhteiden muodostamista varten.

 1. Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi ja viranomaispäätösten noudattamiseksi. Tällaisia ovat esim. lakisääteinen kirjanpitovelvollisuus sekä verotusta koskevat velvoitteet.

 1. Turvallisuus ja väärinkäytökset

Käsittelemme henkilötietojasi myös palvelujemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseen. Kameravalvonnan avulla tallentamaamme aineistoa käsittelemme toimitilojemme turvallisuudesta huolehtimiseksi. Tarvittaessa käytämme henkilötietoja myös erilaisten väärinkäytösten ehkäisemiseen ja tutkintaan.

Ketkä käsittelevät tietojasi?

Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojesi käsittelyyn, kuten asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt ja muut sellaiset henkilöt, joilla on työtehtäviensä takia tarve käsitellä henkilötietojasi.

Henkilötietojasi voidaan myös siirtää sopimukseen perustuen ulkoisille palveluntarjoajille ja alihankkijoille toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi, eikä heillä ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa.

Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia mm. palveluiden tarjoamiseen ja tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen.

Luovutammeko henkilötietoja?

Suomen kansallisooppera ja -baletti ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi muuta kuin suostumukseesi perustuen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Kansainväliset tietojen siirrot

Suomen kansallisooppera ja -baletti toteuttaa palvelut ja käsittelee henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Mikäli tietoja luovutetaan EU-maiden ulkopuolelle, Suomen kansallisooppera ja -baletti huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. Henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Jotkut Suomen kansallisoopperan ja -baletin palvelut antavat käyttäjän itse hallinnoida käsiteltäviä henkilötietoja, valintoja ja suostumuksia. Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietosi kirjautumalla käyttäjätilillesi. Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti, että palvelumme ovat lain ja vaatimusten mukaisia.

Mihin käytämme evästeitä?

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka sivusto, sovellus tai klikattu mainos asettaa käyttäjän päätelaitteelle. Käytämme evästeitä (cookies) ja niiden analysoimiseen tarkoitettuja työkaluja ymmärtääksemme käyttäjien tarpeita ja voidaksemme parantaa sivustomme käyttökokemusta. Käytämme evästeitä myös asetustesi tallentamiseen ja viestiäksemme sinua kiinnostavista aiheista.

Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään myös kävijän kiinnostuksen kohteiden perusteella kohdennettuun mainontaan. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivujamme olet selannut ja milloin, kauanko aikaa vietit sivulla ja miten liikuit siellä, mitä selainta ja käyttöjärjestelmää käytät, mikä on näyttösi resoluutio, tietokoneesi IP -osoite sekä kielivalintasi ja sijaintimaasi.

Sinulla on mahdollisuus valita mitä evästeitä hyväksyt. Eväesteasetuksia pääset tarvittaessa muokkaamaan sivuston alavalikon kohdasta Evästeasetukset. Voit myös halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen. Tutustu käyttämiimme evästeisiin Evästeluettelo-sivullamme.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinun on mahdollista tarkistaa mitä tietoja Suomen kansallisoopperalla ja baletilla on sinusta sekä pyytää tietojesi oikaisemista tai päivittämistä. Voit myös kieltää henkilötietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin sekä asiakastyytyväisyys- ja muihin tutkimuksiin. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja esityksiin liittyvistä muutoksista.

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei meillä ole velvollisuutta säilyttää niitä esimerkiksi kirjanpitoon tai verotukseen liittyvän lainsäädännön vuoksi. Tietyissä tietosuojalainsäädännössä tarkoitetuissa tilanteissa sinulla on myös oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään tietosi, jotka itse olet meille toimittanut, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle.

Asiakastietojasi koskevan tarkastus- tai poistopyynnön voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen ainomaija.peramaki[at]opera.fi. Käyttäjän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, jonka olet toimittanut Suomen kansallisoopperalle ja -baletille. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan sähköpostiosoitteeseen. Tarkastus- tai poistopyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Jos sinulla on muuta kysyttävää tietojesi käsittelystä tai haluat käyttää muita rekisteröidyn oikeuksia, lähetä tiedustelusi osoitteeseen tietosuoja[at]opera.fi.

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen tai mikäli haluat antaa meille palautetta henkilötietojesi käsittelystä. Mikäli et tästä huolimatta ole tyytyväinen henkilötietojesi käsittelyyn, sinun on mahdollista tehdä asiasta myös valitus tietosuojavaltuutetulle.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Päivitämme tietosuojakäytäntöä tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön tai parhaiden käytäntöjen muuttumiseen.  Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, osoitteessa Helsinginkatu 58, 00251 Helsinki.

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa tietosuoja[at]opera.fi. Voit myös käyttää palautelomaketta, postiosoitetta Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, PL 176, 00251 Helsinki tai soittaa numeroon 044 592 2359.

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.