Skip to content

dansare

Ungdomsgruppen vid Finlands nationalbalett

Ungdomsgruppen vid Finlands nationalbalett består av drygt tio unga dansare. I ungdomsgruppen får dansare som nyligen avslutat sina balettstudier värdefull scenvana och arbetsrutin för sin begynnande karriär.

Ungdomsgruppens dansare väljs årligen genom dansprov samtidigt som de övriga lediga platserna vid Nationalbaletten tillsätts. Vanligtvis har ungefär hälften av gruppens dansare examen från balettläroanstalten vid Finlands nationalopera och -balett eller andra finska dansskolor, hälften kommer till gruppen från utlandet.

Dansarna i ungdomsgruppen har i regel en eller två egna produktioner årligen. Därtill uppträder de vid sidan av övriga dansare i Nationalbalettens föreställningar på huvudscenen. Många av ungdomsgruppens dansare har fått göra stora solistroller redan under sin tid i gruppen. Parallellt med den normala föreställningsverksamheten har dansarna i ungdomsgruppen möjlighet att delta i internationella gästföreställningar.

Ungdomsgruppen grundades 2013 och dess verksamhet finansieras av stiftelsen Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Ungdomsgruppens repertoar spelåret 2023–2024

Stöd ungdomsgruppens verksamhet

Stöd ungdomsgruppens verksamhet och donera valfritt belopp i vår webbutik.

Med din donation stöder du unga dansare som nyligen avslutat sina balettstudier att komma igång i sin karriär.

Dansarna i ungdomsgruppen

kolla även