Skip to content

Vill du ha en kulturkompis?

Kulturkompis

Har du lust att se en opera eller en balett, men det känns tråkigt eller besvärligt att göra det ensam? Kom till Operans och Balettens generalrepetitioner tillsammans med en kulturkompis!

Kulturkompisens sällskap kostar dig ingenting. I Helsingfors och Esbo finns det kulturkompisar, i Vanda kallas de för kulturlotsar. Närmare information om Operans och Balettens kulturkompisverksamhet: yleisotyo[at]opera.fi

Huvudrepetitionerna spelåret 2024–2025

Huvudrepetitionerna spelåret 2024–2025 publiceras på denna sida i augusti.

Söker du en kulturkompis i Helsingfors?

Fyll i formuläret här. Du kan också ringa till (09) 23 120 375 (återuppringningstjänst) eller skicka e-post till kulttuurikaveri@helsinkimissio.fi.

Ange dina kontaktuppgifter och berätta vilken generalrepetition du skulle vilja gå på. Kulturkompisen kommer att boka biljetten och ringa dig. Ni kommer överens om var och när ni ska träffas.

Söker du en kulturkompis i Esbo?

Kontakta koordinatorn för kulturkompisverksamheten per e-post, kulttuurikaveri[at]espoo.fi

Ni ska i första hand använda kollektivtrafik och egna resebiljetter när ni tar er till kulturevenemanget.

Söker du en kulturlots i Vanda?

Kontakta kulturlotskoordinatorn, kulttuuriluotsit(at)vantaa.fi

Frågor?

Närmare information om Operans och Balettens kulturkompisverksamhet: yleisotyo[at]opera.fi