Skip to content

om oss

Ansvar

En central del av värdegrunden för vår verksamhet

Vi på Nationaloperan och -baletten arbetar med hjärtat. Vårt arbete är väldigt betydelsefullt för oss, men framför allt borde det vara det även för andra. Därför är det också viktigt att se till att samhället och miljön runt omkring oss mår bra.

Ansvar är ett av de fyra värden som definieras i Nationaloperans och -balettens strategi som sträcker sig fram till 2025. Ansvarsarbetet styrs av målen och mätarna i vår strategi. De väsentliga dimensionerna i vårt ansvarsarbete är ekonomiskt och konstnärligt ansvar gentemot samhället, ansvar för personalen samt miljöansvar.

På den här sidan lyfter vi fram några exempel på vad vårt ansvar handlar om. Ansvarsarbetet innebär att vi ständigt utvecklas och utvecklar, så vi uppdaterar sidans innehåll regelbundet.

fn:s mål för hållbar utveckling

Vi har förbundit oss till FN:s mål för hållbar utveckling. Av dem valde vi 2021 fem huvudmål som Operans och Balettens verksamhet främjar mest: God utbildning, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion samt Fredliga och inkluderande samhällen. Vi analyserar alltid fokusområdena i vår verksamhet med hänsyn till hur de främjar dessa mål. Vi utvecklar därtill vår ansvarsrapporteringen utgående från dem.

Konstnärligt ansvar

Vi är Finlands enda professionella opera- och baletthus och betjänar därmed hela det omgivande samhället genom att erbjuda högklassiga opera- och balettupplevelser för olika publik- och åldersgrupper i hela Finland. Vi satsar allt mer på att våra föreställningar ska avspegla moderna värden och tilltala olika åldersklasser och personer med olika bakgrund. Arbetet är långsiktigt, eftersom produktionsprocessen för enskilda opera- och balettproduktioner tar flera år och vissa produktioner finns på repertoaren i åratal, till och med i decennier.

Vi använde en intimitetskoordinator på repetitionerna av operan Salome.

Vi arrangerar i genomsnitt 339 avgiftsfria föreställningar årligen.

Vi nådde 1,2 miljoner människor digitalt 2021 i samarbete med Yle och Helsingin Sanomat.

Miljöansvar

Vi identifierar och minimerar aktivt miljöpåverkan från vår verksamhet. Det här gör vi bland annat genom att digitalisera kundtjänsten och våra interna processer, utveckla ljussättningens och scenteknikens energieffektivitet samt i all verksamhet välja miljövänliga material och effektivisera återvinningen.

Vi testar cirkulär ekonomi för produktionsmaterial inom kreativa branscher. Projektet leds av MyStash.

Vi har Ekokompass-miljöcertifikat sedan 2011.

Vi är också med i Helsingfors stads tjänst Valitse vastuullisemmin.

Ansvar för personalens välbefinnande

Vi skapar en bra och inspirerande arbetsplats för alla yrkesgrupper genom att arbeta jämlikt, öppet och rättvist samt erbjuda möjligheter till kontinuerlig utveckling och stötta personalens trivsel och säkerhet i arbetet samt arbetsförmågan. Vi erbjuder arbete i Finland även åt professionella som talar andra än de inhemska språken.

Vi har medarbetare från 33 olika länder.

Vi gjorde alla våra befattningsbenämningar könsneutrala 2021.

Vi deltog i att ta fram instruktionen Esiinnyn edukseni för en trygg musikbransch för alla, med syftet att få bort trakasserier, diskriminering och osakligt bemötande inom branschen.

Ekonomiskt ansvar

Som aktör med offentlig finansiering är vårt mål att kontinuerligt göra verksamheten effektivare och öka andelen egen finansiering samt göra ansvarsfulla placeringar. Vi planerar vår verksamhet många år framåt även ur en ekonomisk synvinkel.

Se också