Skip to content

ORGANISATIONEN

Operans och Balettens administration

Nationaloperans och -balettens verksamhet styrs av Stiftelsen för Finlands nationalopera och -balett sr. Stiftelsens förvaltningsorgan består enligt stadgarna av en styrelse och ett förvaltningsråd, samt en verkställande direktör som benämns chefdirektör.

Enligt lagen om stiftelser ansvarar styrelsen under sin treåriga mandatperiod för medelsanvändningen, utnämningen av chefer samt för strategin och repertoarpolitiken. Förvaltningsrådet upprätthåller och utvecklar Nationaloperans- och balettens samhällsrelationer, fastställer stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt övervakar stiftelsens förvaltning.

Styrelsen

Styrelsen för Finlands nationalopera och -balett ansvarar för medelsanvändningen, utnämningen av chefer samt för strategin och repertoarpolitiken. Styrelsen har 9 medlemmar. Undervisnings- och kulturministeriet utser styrelseordföranden och 4 medlemmar för en treårig mandatperiod. Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda utser sammanlagt 4 medlemmar. Därtill utser personalen 3 representanter till styrelsen, som har närvaro- och yttranderätt, men ingen rösträtt.

Sammansättning från och med avslutandet av förvaltningsrådets ordinarie möte den 6 april 2022 till och med avslutandet av det ordinarie mötet i april 2025

Ledamöter som utnämnts av Undervisnings- och kulturministeriet (5)

MD Leena Niemistö, ordförande
Utvecklingsdirektör Riitta Björkenheim
PD Sixten Korkman, vice ordförande
Ombudsman Antti Mykkänen
Styrelseproffs Kerttu Tuomas

Ledamot som utnämnts av Esbo stad (1)

Företagare Jaana Jalonen

Ledamöter som utnämnts av Helsingfors stad (2)

Författare, redaktör Minna Lindgren
Direktör Tatu Rauhamäki

Ledamot som utnämnts av Vanda stad (1)

FM Jukka Hako

Representanter för personalen (3, närvaro- och yttranderätt, ingen rösträtt)

Sufflör Pasi Eskelinen
Operasångare Maria Mannermaa
Orkestermusiker Timo Pulakka

Föredragande i styrelsen

Chefdirektör Gita Kadambi

Sekreterare i styrelsen

Chefsjurist Anita Prusila

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet upprätthåller och utvecklar Nationaloperans- och balettens samhällsrelationer, fastställer stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt övervakar stiftelsens förvaltning. Förvaltningsrådet har 17 ordinarie medlemmar. Medlemmarna och deras suppleanter utses av undervisnings- och kulturministeriet, städerna i huvudstadsregionen och förvaltningsrådet själv. Därtill har förvaltningsrådet tre representanter valda av personalen vid Nationaloperan och -baletten (närvaro- och yttranderätt, ingen rösträtt).

Sammansättning från och med avslutandet av förvaltningsrådets ordinarie möte den 6 april 2022 till och med avslutandet av det ordinarie mötet i april 2025.

Ordinarie medlemmar

Utnämnda av Undervisnings- och kulturministeriet (8)

Riksdagsledamot Pasi Kivisaari, ordförande (suppleant: riksdagsledamot Hanna Kosonen)

Riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta (suppleant: partisekreterare Antton Rönnholm)

Riksdagsledamot Ritva Elomaa (suppleant: riksdagsledamot Tom Packalén)

Riksdagsledamot Jaana Pelkonen (suppleant: riksdagsledamot Anne-Mari Virolainen)

Riksdagsledamot Noora Koponen (suppleant: riksdagsledamot, skådespelare, producent Pirkka-Pekka Petelius)

Riksdagsledamot Veronika Honkasalo (suppleant: riksdagsledamot Jussi Saramo)

Riksdagsledamot Mats Löfström (suppleant: riksdagsledamot Anders Adlercreutz)

Riksdagsledamot Antero Laukkanen (suppleant: operasångare, sångpedagog Tiina Sinkkonen)

Utnämnda av Esbo stad (2)

Riksdagsledamot Inka Hopsu (suppleant: ministerspecialmedarbetare Anders Portin)

Chef för idrottstjänster Markku Sistonen (suppleant: verkställande direktör Kristiina Karvinen)

Utnämnda av Helsingfors stad (2)

Jur.kand. Jan Vapaavuori, vice ordförande (suppleant: biträdande borgmästare Pia Pakarinen)

Stadsfullmäktigeledamot Hilkka Ahde (suppleant: docent i estetik Kimmo Sarje)

Utnämnd av Grankulla stad (1)

Fram till slutet av den nuvarande stadsstyrelsens mandatperiod 31.5.2023;

Vicehäradshövding, häradsskrivare Tiina Rintamäki-Ovaska (suppleant: FD, FM, direktör Sofia Stolt)

Utnämnda av Vanda stad (2)

Direktör, jurist Lauri Kaira (suppleant: Taruanne Lindevall)

Vice ordförande för Stadstyrelsen Säde Tahvanainen (suppleant: stadsfullmäktigeledamot Salla Lindblad-Palo)

Utnämnda av förvaltningsrådet (2)

Verkställande direktör Risto Murto (suppleant: verkställande direktör Maunu Lehtimäki)

Ordförande för Finlands Symfoniorkestrar rf Erkki Liikanen (suppleant: generalsekreterare Rosa Meriläinen)

Representanter för personalen (3)

(närvaro- och yttranderätt, ingen rösträtt)

Kundtjänstmedarbetare Anu Varjonen (suppleant: orkesterkoordinator Päivi Kulo)

Scenarbetare Mikko Toukola (suppleant: scenarbetare Kalle Rannikko)

Dansare Tuukka Piitulainen (suppleant: operasångare Juha Moisio)

Sekreterare i förvaltningsrådet: Chefsjurist Anita Prusila

Ledningsgruppen

Samhället stöder Operan och Baletten

Samhället stöder opera- och balettkonst så att var och en ska ha möjlighet att njuta av föreställningarna. Det andra coronaåret 2021 fick en fin avslutning för Nationaloperans och -balettens del. Publiken återvände snabbt till föreställningarna efter att verksamheten åter kunde köras igång i augusti. Under föreställningsuppehållen satsades det särskilt på att erbjuda publiken streamade och inspelade opera- och balettföreställningar i videotjänsten Stage24.

På grund av coronapandemin avbröts föreställningarna, gratisevenemangen och verksamheten för barn i olika omgångar enligt myndighetsbesluten från årets början till slutet av vårsäsongen 2021. Höstsäsongen startade 20 augusti med begränsad salongskapacitet. Från början av oktober till slutet av december användes coronapass. Den 28 december utfärdade myndigheterna föreställningsförbud vilket innebar att fyra slutsålda föreställningar måste ställas in vid årsskiftet.

De totala kostnaderna för Nationaloperans och -balettens ordinarie verksamhet, inklusive hyresutgifter, ökade 3 procent från året innan till 66,0 miljoner euro (63,8/2020). Verksamhetens nettokostnader med beaktande av hyresbidraget från staten var 54,9 miljoner euro (52,1/2020). Av finansieringen kom 55,9 procent (61,7/2020) från statens verksamhetsbidrag.

Andelen egen finansiering ökade till 15 procent (10,3/2020, 21,3/2019) tack vare den utmärkta biljettförsäljningen under höstsäsongen samt coronabegränsningarna och coronabidragen som avvek från året innan. Huvudstadsregionens kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stödde verksamheten med sammanlagt 7,8 procent av hela budgeten, i proportion till besökarmängderna. Statens hyresbidrag för operahuset som ägs av Senatfastigheter täckte 16,2 procent av finansieringen och statsandelen för Balettläroanstaltens verksamhet 1,3 procent.

Föreställningarnas uppsättning kräver mycket hantverk – 80 procent av driftskostnaderna är personalkostnader. Operan har närmare 300 000 besökare årligen.

Se också