Gå till innehållet

Operans och Balettens tillgänglighetsutlåtande

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller följande av Finlands nationalopera och nationalbalett sr:s tjänster:

Tillgänglighetsbeskrivningen har upprättats den 23 september 2020. Beskrivningen är baserad på en utvärdering av webbtjänsternas och mobilappens tillgänglighet som genomförts av expertorganisationen Eficode Oy.

Berättelsen reviderades senast den 25 oktober 2022.

 

Situationen beträffande de digitala tjänsternas tillgänglighet

Operans och Balettens digitala tjänster uppfyller delvis kraven på tillgängligt webbinnehåll (WCAG-kriterierna 2.1, A- och AA-nivån). Mobilappen Opera&Ballet uppfyller kraven på nivå AA i tillgänglighetsanvisningarna (WCAG) 2.1 och delvis kraven i EN 301 549 11.5.2. Krav som inte iakttas och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

 

Icke tillgängligt innehåll

Nedan redogörs det för brister i tillgängligheten, vilka vi är medvetna om. Om du upptäcker en brist på webbplatsen som inte finns med i listan, vänligen meddela oss om den. En del av de nedan listade bristerna i webbtjänstens tillgänglighet gäller också mobilappen Opera&Ballet. Bristerna som endast gäller appen Opera&Ballet har listats senare i denna beskrivning.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är fullständigt tillgängliga:

 • En del av bilderna och de grafiska elementen saknar ändamålsenliga textalternativ. Bristen gäller även mobilappen. (WCAG 1.1.1)
 • Det finns brister i användningen av HTML-rubriknivåer, till exempel i fråga om överhoppning av rubriknivåer. Bristen gäller även mobilappen. (WCAG 1.3.1)
 • Tydliggörande av ett aktivt objekt med mjukvara. (WCAG 1.3.1)
 • En del av knapparna på webbplatsen har inget synligt fokus. (WCAG 2.4.7)
 • Förstoring av text leder till att innehållet inte till alla delar förblir läsbart. (WCAG 1.4.4)
 • Modifiering av avståndet mellan text leder till avbrott i innehållet. (WCAG 1.4.12)
 • En del av iframe-inbäddningarna kan sakna ett beskrivande värde. (WCAG 2.4.2, 4.1.2)
 • Det finns brister i sökfunktionerna, vilka kommer att korrigeras under säsongen 2022-2023. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • När instruktioner ges hänvisas det till innehållets visuella egenskaper eller placering. (WCAG 1.3.3)
 • En del av sidorna har en bakgrundsvideo som startar automatiskt. Bristen gäller även mobilappen. (WCAG 2.2.2)
 • En del av länkarna på sidan är inte tillräckligt urskiljbara från det omgivande innehållet. (WCAG 2.4.4)
 • Registrering (bristerna gäller även mobilappen):
  • Det finns en hopplänk i vyn, men den blir inte synlig när tangentbordsmarkören träffar den. (WCAG 2.4)
  • Formulärfältens syfte har inte definierats så att de skulle stöda automatisk ifyllning. (WCAG 1.3.5)
  • Felaktiga fält markeras för seende användare enbart med röd färg (WCAG 1.4.1, 3.3.1)
  • Lösenordet kan inte visas endast med tangentbordet (android). (WCAG 2.1.1)
  • Telefonnumrets landskod finns i en rullgardinsmeny, men detta anges inte tydligt med tanke på skärmläsaren (android). (WCAG 4.1.2, EN 11.5.2.5)
  • I samband med registrering kan telefonnumrets landskod inte bytas på ett tillgängligt sätt (iOS). (WCAG 1.3.1, 2.1.1)

 

Icke tillgängligt innehåll i mobilappen Opera&Ballet

Det nedan nämnda innehållet i mobilappen Opera&Ballet följer inte lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 och är därför inte tillgängligt:

Android

 • Det finns många texter i appen som inte påverkas av textförstoringen i telefonens inställningar. (WCAG 1.4.4)
 • Huvudmeny:
  • Skärmläsaren får ingen respons om byte av vy. (EN 11.5.2.15)
  • Ett objekt som valts i menyn indikeras visuellt, men inte när skärmläsare används. (WCAG 1.3.1)
 • Appen har karusellelement i vyerna Hem och Mina föreställningar. Karusellerna är utmanande att överblicka när skärmläsare används och markeringsordningen vid karusellerna är inte logisk. (WCAG 2.4.3, 4.1.2)

 

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda

För tillfället är det inte möjligt att göra tjänsterna eller innehållet som listas nedan tillgängliga, eller så skulle det kräva omfattande ekonomiska insatser. Detta utgör en oproportionell börda.

Följande innehåll eller funktioner omfattas:

 • Det finns brister i textens och bakgrundsfärgernas kontraster. Dessutom har färgerna i biljettbutikens platskarta för låg kontrast.
  • Kontrasterna kommer att beaktas i samband med förnyelsen av webbtjänsten 2023.
  • I biljettbutiken kan kunden också köpa en biljett genom att använda funktionen för de bästa platserna, vilken väljer de bästa platserna i salongen i den prisgrupp kunden önskar. Vid behov kan biljetter också köpas via telefonförsäljningen, per e-post eller genom att besöka kundtjänsten i Operahuset.
 • På webbplatsen oopperabaletti.fi finns tre instruktionsvideor som inte är tillgängliga. Namnen på videorna är: Näin vaihdat ostamasi liput verkkokaupassa, Näin ostat liput ja tarjoilut verkkokaupasta, Näin kirjaudut Oopperan ja Baletin verkkokauppaan. Inga nya versioner av dessa videor kommer att göras. Däremot har beskrivningstexter skapats till ikonerna som det hänvisas till i instruktionsvideorna.
  • Hänvisningen till ikoner och navigeringens logiska struktur kommer att förnyas och beaktas i samband med förnyelsen av webbtjänsten 2023.
  • Vid behov kan kunden också köpa biljetter via telefonförsäljningen, per e-post eller genom att besöka kundtjänsten i Operahuset.
 • Inträdesbiljetten och e-postbekräftelsen om köpet uppfyller inte till alla delar kraven på tillgänglighet. Informationen i dessa kommer direkt från biljettförsäljningssystemet, som ännu inte till alla delar stöder tillgänglighet.
  • Man har försökt göra inträdesbiljetten och e-postbekräftelsen ytterst tydliga och på så sätt säkerställa att den väsentliga informationen kan urskiljas. I huset finns det mycket personal i aulan som hjälper kunderna att hitta sina platser. Dessutom kan kunderna få vägledning via Operans och Balettens telefontjänst samt vid kundtjänsten i Operahuset.
 • Operans och Balettens årsberättelse är inte i sin helhet tillgänglig.
 • Appen Opera&Ballet kan endast användas med telefonen i stående läge. (WCAG 1.3.4)

 

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa typer av innehåll

Nedan redogörs det för innehåll på vår webbplats som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

På vår webbplats finns:

 • Videor som har publicerats före den 23 september 2020. Dessa videor saknar textning och syntolkning eller något av dessa. Tillgänglighetskraven gäller inte videor som publicerats före den 23 september 2020.
 • Ljudsändningar (presentationer av verk) som har publicerats före den 23 september 2020. Dessa ljudsändningar saknar textalternativ. Tillgänglighetskraven gäller inte ljudsändningar som publicerats före den 23 september 2020.

Har du upptäckt en brist i tillgängligheten hos våra digitala tjänster?

Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen. Ge feedback.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats ska du först informera oss till exempel genom att fylla i vårt feedbackformulär. Vi svarar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fick eller inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På sin webbplats beskriver regionförvaltningsverket i Södra Finland noggrant hur du kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar denna beskrivning i takt med att bristerna korrigeras.

Vi säkerställer webbtjänsternas tillgänglighet bland annat genom följande åtgärder:

 • Vi beaktar tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
 • Vi satsar på ett begripligt språk.
 • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan i samband med upphandlingarna.
 • Vi erbjuder våra anställda tillgänglighetsutbildning.