Skip to content

Tillgänglighet

Tillgängliga opera- och balettupplevelser

Operan och Baletten finns till för oss alla. På den här sidan berättar vi hur tillgänglighet beaktas i Operahuset. På plats i Operahuset får du hjälp av vår foajépersonal som betjänar i aulan, foajéerna och garderoberna.

Tillgängliga biljetter och servering

Du kan köpa en plats med tillgänglighet i vår webbutik eller i kundtjänsten. Se närmare anvisningar för att köpa platser med tillgänglighet och läs mer om bord med tillgänglighet i Operarestaurangen.

Rörelsehjälpmedel

Under ditt besök hos oss kan du låna rullstol, kryckor eller rollator. Om du behöver ett rörelsehjälpmedel får du hjälp av vaktmästarna, foajépersonalen och kundtjänsten.

Huvudscenens platser för rullstolsburna finns i logerna 3 och 4 på 1:a balkong samt i logerna 1, 2, 3 och 4 på 2:a balkong. Till 1:a och 2:a balkong kommer man med hiss, men till parkett och 3:e balkong bara längs trappor.

Platserna med tillgänglighet i logerna 1 och 4 på 2:a balkong kan köpas i webbutiken. Platserna är markerade på salongskartan med en brun ruta (priskategori F1). Det finns tre olika biljettertyper för platserna:

  • Rullstol (loge med tillgänglighet): biljett till normalpris för den som behöver plats med tillgänglighet.
  • Assistent (loge med tillgänglighet): assistentbiljett -50 %, priset avrundas till närmaste euro.
  • Assistentbiljett med EU:s Funktionshinderkort: gratisbiljett för assistent, EU:s Funktionshinderkort med kod A, beviljat av FPA, ska visas upp vid ankomst till föreställningen.

Observera att det inte går att köpa biljett till platser med tillgänglighet med pensionärs-, ungdoms- eller studentrabatt i webbutiken. Nedsatta pris gäller, beroende på verket och föreställningen, vissa begränsade platser på parketten samt på 1:a och 2:a balkong, om ej annat meddelats. 

Övriga platser med tillgänglighet säljs endast genom vår kundtjänst. Vänligen boka plats med tillgänglighet i samband med biljettbokningen eller senast en vecka före föreställningen i Operans kundtjänst. Se vår kundtjänsts öppettider och kontaktuppgifter. Vår studentrabatt gäller naturligtvis också platser för rullstolsburna. Läs mer om rabatter.

Om du behöver ledsagare eller assistent får du 50 % rabatt på assistentens biljett. Om du har EU:s Funktionshinderkort med kod A, får din assistent gratis biljett till föreställningen. Vänligen observera att intyget som berättigar till rabatt ska tas med till föreställningen. I övriga fall få du närmare information av kundtjänsten.

Det finns rullstolsplatser också i Almisalen. Till Almisalen kommer man tillgängligt med en separat hiss. Hissen finns till vänster om trapporna som leder till salen.

På sidan Scenerna kan du se salongskartor över huvudscenen och Almisalen.

Operarestaurangen har tillgängliga bord på samma våningar där salongens platser med tillgänglighet finns (1:a och 2:a balkong). Bordsplatser med tillgänglighet kan inte bokas i förväg i webbutiken. Om du behöver en tillgänglig plats, rekommenderar vi att du beställer servering i god tid och kontaktar vår kundtjänst för att tala om ditt behov. Operarestaurangens kontaktuppgifter finns här.

Operahuset ligger i Helsingfors vid adressen Helsingegatan 58. Huset har två ingångar: huvudingången från Mannerheimvägen och Tölövikens ingång från Operagränden.

Operans och Balettens egen parkering vid ingången från Tölövikens sida är avsedd för rörelsehindrade. Också den tillgängliga ingången till Operahuset ligger på Tölövikens sida.

Med hjälp av kartorna över foajéerna kan du bekanta dig med de tillgängliga rutterna och tjänsterna.

Under ditt besök hos oss kan du låna rullstol, kryckor eller rollator. Om du behöver hjälpmedel, be en vaktmästare eller vår foajépersonal om hjälp när du anländer, eller kontakta vår kundtjänst i förväg. Kundtjänstens kontaktuppgifter och öppettider ser du här.

En induktionsslinga förbättrar hörupplevelsen via hörapparat i huvudscenens salong. I vår kundtjänst i lobbyn finns mottagare att få som gör att slingan fungerar i hela salongen. Mottagaren fungerar också med vanliga hörlurar. Du kan reservera en mottagare när du köper biljett eller be att få en när du kommer till föreställningen. Vår personal hjälper vid behov med apparatens användning.

Det finns en fast induktionsslinga i huvudscenens salong, som inte kräver separat mottagare för att användas. Se karta över induktionsslingans funktionsområde (kuulokuvat.fi).

För att underlätta kundtjänsten för kunder med hörapparat finns en hörslinga installerad vid Operans och Balettens kundtjänstdisk vid ingången från Tölöviken. Genom hörslingan överförs personalens röst direkt från deras mikrofon till hörapparaten utan störningar från omgivningen. Kundtjänstdisken med hörslinga är märkt med motsvarande bild.

Enligt internationell praxis uppförs operorna oftast på originalspråk. Ovanför scenöppningen finns en textningsapparat med översättning vanligen till finska, svenska och engelska, vilket gör det enklare att följa handlingen.

Nationaloperan tolkar ett operaverk i året också till teckenspråk. Under spelåret 2024–2025 kommer Fantomen på Operans föreställningar att tolkas till teckenspråk 31.8.2024 kl. 19 och 11.9.2024 kl. 19.

Tolkarna finns vanligtvis på scenens vänstra kant sett från salongen. Du ser tolkningen bäst från platser på parkettens vänstra sida. Biljetter kan du köpa i vår webbutik.

Du kan också höra dig för om biljetter till platser som passar för teckenspråkstolkningen av vår gruppförsäljning per e-post: liput[at]opera.fi.

Tyvärr har vi inga doftfria föreställningar eller platser. Vänligen ta hänsyn till andra i publiken och använd måttligt med parfym.

Vissa föreställningar har kraftiga och/eller starkt blinkande ljus, högt ljud eller exempelvis rökmaskiner. Vi meddelar på verkets egen sida om det finns starka eller blinkande ljus eller andra effekter i föreställningen. Du kan alltid också be om hjälp av vår kundtjänst när du köper biljetter, om du vill försäkra dig om att föreställningen passar dig. Om du behöver öronproppar, vår foajépersonal hjälper dig.

Bekanta dig med huset i förväg

Med hjälp av kartorna över foajéerna kan du bekanta dig med de tillgängliga rutterna och tjänsterna. Den avgiftsfria garderoben vid Tölövikens ingång finns rakt fram i aulans bortre del. I Alfons aula finns en hiss som tar dig till huvudfoajén och balkongfoajén. Almisalen ligger på samma nivå som ingången på Tölövikens sida. Det finns en hiss till Almisalen i närheten av Operarestaurangens försäljningsdisk på huvudfoajéns vänstra sida, bredvid trappan som leder ner till salen.

Om du använder ingången från Mannerheimvägen ligger garderoben på vänster sida sett från ingången. Du kommer till platserna med tillgänglighet på 1:a balkong genom Ainos aula till höger om champagnebaren. En hiss som går upp till balkongfoajén och ner till Alfons aula finns till vänster om champagnebaren, bredvid trappan upp till balkongfoajén.

Toaletter med tillgänglighet finns i Alfons aula vid Tölövikens ingång, i huvudfoajén i närheten av Bar & Café Juha och i ändarna av salongerna på 2:a balkong. Toaletterna med tillgänglighet fungerar också som unisextoaletter.

Kundtjänsten till din hjälp

Se föreställningar på den virtuella scenen

Kulturkompisar och kulturlotsar