Skip to content

Huvudrepetitionerna

Huvudrepetitionerna 2024–2025

Före premiären

Anmälning till huvudrepetitionerna under spelåret 2024–2025

Platser till de öppna huvudrepetitionerna delas ut i den ordning de kommer in med företräde för förstagångsbesökare. På hösten 2024 kan gruppens storlek vara två klasser (skolor) eller max. 30 personer (andra grupper) på grund av det begränsade platsantalet. Till huvudrepetitionerna sker anmälan enligt nedanstående tidtabell via den finska sidan. Vänligen se anmälninginstruktioner.

Grupper som ansökt om plats till de öppna repetitionerna får en bekräftelse inom två eller tre veckor. I samband med vissa generalrepetitioner arrangeras också workshoppar om verket. De meddelas separat till dem som kommit med på det aktuella genrepet. Vänligen observera att ändringar är möjliga.

Operans och Balettens öppna generalrepetitioner säsongen 2024–2025

Ansökningsformulären kommer att publiceras på den finska webbplatsen innan anmälningen börjar. Observera att anmälningen kan avslutas mycket snabbt, även på samma dag.

Anmälan till följande generalrepetitioner hösten 2024 börjar måndagen den 13.5 kl. 9.

on. 21.8 kl. 11.30 Prinsessan Törnrosa (längd 2 T 25 min, inkl. 1 paus)
Anmälan endast för lågstadieskolor.

to. 22.8 kl. 11.30 Prinsessan Törnrosa (längd 2 T 25 min, inkl. 1 paus)
Anmälan endast för lågstadieskolor.

fr. 20.9 kl. 11.30 En midsommarnattsdröm (längd 2 T 15 min, inkl. 1 paus)
Åldersrekommendation över 12 år.

Anmälan till följande generalrepetitioner hösten 2024 börjar senare.

on. 9.10 kl. 11 Salome (längd 1 T 45 min, ingen paus)
Åldersrekommendation över 16 år. Vänligen observera att föreställningen har scener som skildrar sexuellt våld.

on. 30.10 kl. 11.30 Döden i Venedig (beräknad längd 2 T 20 min, inkl. 1 paus)
Åldersrekommendation över 14 år.

ti. 19.11 kl. 11 Österbottningar (beräknad längd 3 t, inkl. 1 paus)
Åldersrekommendation över 14 år.

to. 28.11 kl. 11.30 En julsaga (längd 2 T 15 min, inkl. 1 paus)
Anmälan endast för lågstadieskolor.

fr. 29.11 kl. 11.30 En julsaga (längd 2 T 15 min, inkl. 1 paus)
Anmälan endast för lågstadieskolor.

Mer information: yleisotyo[at]opera.fi

Anmälningsinstruktioner

För att kunna erbjuda så många grupper som möjligt en chans att vara med är det viktigt att i samband med anmälan förse oss med alla följande uppgifter:

Vi kan tyvärr inte ta ställning till bristfälliga anmälningar eller sådana som kommit per e-post. Det tar några veckor att behandla ansökningarna och därför kommer bekräftelsen om beviljade platser med ett litet dröjsmål.

Se också