Skip to content

Huvudrepetitionerna

Huvudrepetitionerna 2023–2024

Före premiären

Anmälning till huvudrepetitionerna under spelåret 2023–2024

Platser till de öppna huvudrepetitionerna delas ut i den ordning de kommer in med företräde för förstagångsbesökare. På hösten 2023 kan gruppens storlek vara två klasser (skolor) eller max. 30 personer (andra grupper) på grund av det begränsade platsantalet. Till huvudrepetitionerna sker anmälan enligt nedanstående tidtabell via den finska sidan. Vänligen se anmälninginstruktioner.

Grupper som ansökt om plats till de öppna repetitionerna får en bekräftelse inom två eller tre veckor. I samband med vissa generalrepetitioner arrangeras också workshoppar om verket. De meddelas separat till dem som kommit med på det aktuella genrepet. Vänligen observera att ändringar är möjliga.

Operans och Balettens öppna generalrepetitioner säsongen 2023–2024

Anmälning till generalrepetitioner i september börjar 9.5 kl. 9.

Ansökningsformulären kommer att publiceras på den finska webbplatsen innan anmälningen börjar. Grupper som ansökt om plats till de öppna repetitionerna får en bekräftelse i slutet av maj.

fr. 8.9.2023 kl. 11.30 Svansjön (längd 2 T 45 min, inkl. 2 pauser)
Åldersrekommendation över 9 år.

on. 27.9.2023 kl. 11.00 Don Giovanni (längd 3 T 15 min, inkl. 1 paus)
Åldersrekommendation över 13 år.
Vänligen observera att starka och blinkande ljus används i föreställningen. Det finns scener i verket med sexuella bilder och rikligt bruk av rusmedel.

De andra öppna huvudrepetitionerna för säsongen 2023–2024 publiceras på denna sida i början av hösten. Nästa anmälan startar i augusti.

Mer information: yleisotyo[at]opera.fi

Anmälningsinstruktioner

För att kunna erbjuda så många grupper som möjligt en chans att vara med är det viktigt att i samband med anmälan förse oss med alla följande uppgifter:

  • Har gruppen tidigare deltagit i en huvudrepetition? I så fall när?
  • Gruppens kontaktuppgifter (gruppens namn/skolans namn och klass-årskurs)
  • Gruppens storlek (vuxna och barn separat, max 2 klasser för skolor eller ca 30 personer för andra grupper)
  • Gruppens kontaktperson, telefonnummer och e-postadress
  • En motivering varför just denna grupp borde få tillfälla att vara med om en repetition
  • Särskild information om gruppen (t.ex. behov av rullstolsplatser)

Vi kan tyvärr inte ta ställning till bristfälliga anmälningar eller sådana som kommit per e-post. Det tar några veckor att behandla ansökningarna och därför kommer bekräftelsen om beviljade platser med ett litet dröjsmål.

Se också