Skip to content

Publikarbete

För skolor

På den här sidan hittar du olika sätt för skolor att bekanta sig med operans och balettens värld. Varmt välkommen med!

Välkomna alla skolelever

Opera och balett är mycket mer än det som visas på huvudscenen. Vi erbjuder grundskoleelever olika möjligheter att bekanta sig med konstarterna. Vid Huvudrepetitionerna och som Konsttestare upplever man föreställningarna från salongen. Elevoperorna är föreställningar som eleverna själva sammanställt tillsammans med fackmän, medan dansworkshopparna sätter eleverna i rörelse.

Meningen med projekten som riktar sig till skolelever är den konstnärliga upplevelsen, men samtidigt lär sig barnen även att samarbeta och använda sin kreativitet. Även lärarna och instruktörerna finner nya arbetsmetoder och möjligheter till undervisning i många ämnen inom ramen för undervisningsplanen.

Vi erbjuder skolgrupper förmånliga opera- och balettföreställningar till priset 30–40 €/biljett. Här kan du läsa mer om våra elevrabatter.

För åk 1–6

Åk 7–9 /Gymnasier/ Andra stadiet

Skolrabatter

Se också