Skip to content

Turandot vid Finlands nationalopera första operaproduktionen med Varjos XR-teknik

Finlands nationalopera och -balett har samarbetat med den ledande producenten av XR/VR-teknik Varjo för sin iscensättning av den visuellt imponerande operan Turandot, med premiär 27 januari 2023. Produktionen är resultat av två års arbete och den första vid Nationaloperan, och operahus överlag, där immersiv teknik har använts i så stor utsträckning för planeringen, från koncepttestningsfasen till den slutliga föreställningen – och med enorma fördelar.

Turandot är en samproduktion mellan Finlands nationalopera och Malmö Opera. Med hjälp av Varjos headset for virtuell verklighet kunde de kreativa teamen använda ”XR Stage”, ett redskap för designvisualisering som utvecklats av Operans tekniska personal med Unreal Engine. 3D-modellen av huvudscenen gjordes ursprungligen av den finska studion ZOAN.

Varjos teknik ger en verklighetstrogen upplevelse där de virtuella modellerna är realistiska till storlek och utseende, så att det internationella teamet kan samarbeta sömlöst och uppleva den kreativa visionen som om de var på plats. Under förproduktionsfasen skapas en fotorealistisk virtuell scen från noll. Den visar produktionen på en immersiv 3D-scen innan scenografin byggs fysiskt. På så sätt sparas tid och hela processen blir mer effektiv.

”Efter att i tjugo år ha modellerat ljussättningar, insåg vårt tekniska team att vi behöver en effektivare lösning för att ge vårt konstnärliga team snabbare resultat av bättre kvalitet. Vårt konstnärliga team var villigt att använda virtuella redskap bara om de var realistiska och intuitiva att använda”, berättar Nationaloperan och -balettens produktionsdirektör Timo Tuovila.

”Varjos VR/XR-teknik erbjuder precis det. Vi har kunnat skapa en digital kopia av vår scen som faktiskt är verklighetstrogen, och som alltså motsvarar förväntningarna hos våra ambitiösa konstnärliga och tekniska team.”

Ytterligare fördelar av att använda immersiv teknik för att skapa operan Turandot

Minskad resetid i och med att det virtuella samarbetet sparade åtminstone tre arbetsresor för scenproduktionsteamen i Helsingfors respektive Malmö. Bara detta faktum resulterar i positiva ekonomiska och miljömässiga effekter.

Minskade material- och arbetskostnader som resultat av XR-scenproduktionen jämfört med traditionella scenografi- och produktionsmekanismer.

20 procent av de budgeterade personalkostnaderna kunde sparas tack vare effektiviteten som XR-redskapen medförde och den tidiga informationen för scenografin och tillverkningen som de immersiva modellerna möjliggjorde.

Arbetsmängden för denna produktion minskade med 1 500 timmar. Kostnaderna som inbesparades tack vare XR-scenredskapet i den här produktionen uppgick till cirka 75 000 euro.

Förbättrat arbetsskydd fmed säkerhetsövningar i VR. Ansvarspersonerna kunde visualisera scenen och öva rörelser och sortier i den immersiva miljön i ett tidigare skede av produktionen, utan att behöva ta av den värdefulla verkliga scentiden med 20–30 personer verksamma på scenen.

Internationell direktstreaming av Turandot från Nationaloperan 16.2

Finlands nationalopera och -balett har varit föregångare inom användningen av XR sedan 2020 and har framgångsrikt visualiserat sju iscensättningar med hjälp av immersiv teknik. Operan planerar att inom en nära framtid ta i bruk Varjos virtuella headset för alla produktionsteam.

Finlands nationaloperas nya version av Giacomo Puccinis ikoniska Turandot förmedlar ett universellt budskap: det spelar ingen roll vem vi är eller varifrån vi kommer – vi letar alla efter kärlek. Tolv föreställningar ges av operan från 27 januari till 4 mars 2023. Föreställningen på torsdag 16 februari direktsänds från kl. 18.50. Det går att se föreställningen på Nationaloperans tjänst Stage24 och på den internationella direktstreamingtjänsten OperaVision. Föreställningens inspelning kan ses fram till 23.8.2023. YLE står för ljudet i direktstreamingen och spelar också in förställningen för att sändas lördagen 18.3 på kanalen YLE Radio 1.