Skip to content

Ungdomsgruppen för nyutexaminerade dansare

Nationalbalettens vändpunkter 14

Nationalbaletten letade på 2000-talet efter nya former för sysselsättning av unga dansare. För stora balettproduktioner behövdes fler dansare än kompaniets anställda, men samtidigt fanns det inte fasta arbetsplatser för nyutexaminerade dansare. Dansare som nyligen gått ut balettskolan saknade erfarenhet av att arbeta som dansare på heltid.

Praktikanter på läroavtal

När Kenneth Greve började som balettchef 2008 antog Nationalbaletten 11 unga dansare som praktikanter på läroavtal. På så sätt kunde de erbjudas arbete för ett helt år istället för korta avtal för enstaka verk. Inom läroavtalsutbildningen erbjöds de unga dansarna fortbildning för att fördjupa yrkeskunskaperna och erfarenhet av heltidsarbetet som dansare.

Dansarna som fått praktikantavtal arbetade vid sidan av de övriga dansarna som medlemmar i balettruppen och fick därmed rutin av ett tajt tidsschema med repetitioner och föreställningar, något som inte går att få bara genom studier vid en balettskola. Utöver de vanliga föreställningarna uppfördes på Nationalbalettens workshop-kväll i Almisalen Pekka Yli-Marttilas koreografi The Very Moment som skapats enkom för läroavtalsdansarna.

Ungdomsgruppen uppför också scener från klassiska balettverk på sina Next Steps-kvällar. Under ledning av balettmästare Tuuli Tuominen-Sandell repeterade dansarna Paquita Suite 2019. (Mirka Kleemola)

Ungdomsgruppen som språngbräda

Utgående från erfarenheten av läroavtalsutbildningen började Nationalbaletten planera en egen ungdomsgrupp för nyutexaminerade dansare i åldern 18–22 år. Balettens konstnärliga chef Kenneth Greve ville genom ungdomsgruppen garantera att begåvade unga dansare fick jobb och säkerställa deras professionella utveckling. Modell för ungdomsgruppen togs från flera utländska balettkompanier; exempelvis Nederlands Dans Theater samt baletterna i München, Hamburg, Zürich, Boston och Dresden hade en motsvarande grupp för unga dansare. Gruppen kunde inrättas på hösten 2013 med stöd av ett treårigt stipendium beviljat av Jane och Aatos Erkkos stiftelse, och gruppen har varit verksam redan i nio år tack vare fortsatt stöd från stiftelsen.

Nationalbalettens nystartade ungdomsgrupp 2014.

12 dansare har anställts i gruppen, av vilka hälften har varit från Finland och hälften dansare som valts utgående från internationella dansprov. De flesta finländska dansare har varit elever från Nationaloperans och -balettens balettläroanstalt, men adepter från andra inhemska dansläroanstalter har också antagits till gruppen. Exempelvis Atte Kilpinen, som anställdes i ungdomsgruppen 2015, hade studerat vid konservatoriet och showdansskolan i Åbo.

Ofta har de unga dansarna arbetat ett par år i ungdomsgruppen och därefter fortsatt som dansare i huvudtruppen. Bland andra premiärdansare Hanako Matsune samt solistdansarna Alfio Drago och Violetta Keller inledde sin karriär som dansare i Nationalbalettens ungdomsgrupp. Av finländska dansare har Viola Länsivuori och Aapo Kokkonen börjat i ungdomsgruppen. Atte Kilpinen arbetar för närvarande som solistdansare vid baletten i Hamburg.

Ungdomsgruppen har på sina Next Steps-kvällar uruppfört många verk, som Sand av Emrecan Tanış 2018. (Mirka Kleemola)

Tillsammans med huvudtruppen och i egna produktioner

Työskentely nuorisoryhmässä tapahtuu aiemman oppisopimuskoulutuksen tapaan pitkälti pääryhmän tanssijoideArbetet i ungdomsgruppen sker liksom inom den tidigare läroavtalsutbildningen i stor utsträckning vid sidan av dansarna i huvudtruppen, med såväl repetitioner som föreställningar. ”Den första månaden som dansare i ungdomsgruppen var en mjuklandning, för då deltog jag oftast bara i morgonlektionerna. Det regelbundna arbetet som dansare kom sedan till en början som en chock för kroppen”, beskrev Atte Kilpinen sin första tid i ungdomsgruppen. Men kort efter starten bestod hans dagar av normala verkrepetitioner och föreställningar – och därtill ungdomsgruppens egna repetitioner och workshoppar.n rinnalla, niin harjoituksissa kuin esityksissäkin. ”Ensimmäinen kuukausi nuorisoryhmän tanssijana oli vielä pehmeää laskua, sillä olin mukana aluksi lähinnä aamutunneilla. Kropalle säännöllinen tanssijantyö olikin aluksi šokki”, kuvaili Atte Kilpinen työnsä alkumetrejä nuorisoryhmässä. Pian alun jälkeen hänen työpäiviinsä kuuluivat jo normaalit teosharjoitukset ja esitykset – ja niiden lisäksi vielä nuorisoryhmän omat harjoitukset ja workshopit.

Ungdomsgruppen har årligen haft sin egen Next Steps-kväll i Almisalen. På Next Steps har de uppfört scener ur klassiska balettverk samt flera nya moderna dansföreställningar. Kvällarna har samtidigt gett möjligheter för både externa koreografer och Nationalbalettens egna dansare att fungera som koreografer. Exempelvis dansare och koreograf Emrecan Tanış har under årens lopp skapat flera visuellt starka verk specifikt för ungdomsgruppen. På föreställningarna Balettdansarens dag har ungdomsgruppens dansare presenterat dansarens arbete och visat sitt kunnande för skolelever såväl i Almisalen som på besök till andra scener. Därtill har dansare från ungdomsgruppen medverkat i andra kompaniers produktioner, som Tero Saarinen Companys verk Transit 2021.

Ungdomsgruppen 2019 hade dansare från såväl Finland som utlandet, den mest långväga från Nya Zeeland. (Mirka Kleemola)

Utöver den egna repertoaren har dansarna i ungdomsgruppen fått egen utbildning och regelbundet exempelvis egna morgonlektioner. Ungdomsgruppen har samarbetat med Hollands nationalbalett och gruppen har gjort en studieresa till Amsterdam med ekonomiskt stöd från opera- och balettvännernas Bravo-klubb. Ansvariga för gruppens utbildningsprogram har varit Nationalbalettens balettmästare och dansare, senast stjärndansare Nicholas Ziegler.

Text JUSSI ILTANEN
Bilder FINLANDS NATIONALOPERANS OCH -BALETTENS ARKIVET (Mirka Kleemola)

Källor:
Oopperasanomat 2/2009
Finlands nationaloperas och -baletts arkiv