Gå till innehållet

Operans och Balettens administration

Nationaloperans och -balettens verksamhet styrs av Stiftelsen för Finlands nationalopera och -balett, vars stadgeenliga organ består av en styrelse och ett förvaltningsråd. Styrelsen ansvarar under sitt treåriga mandat enligt lagen om stiftelser för användningen av Nationaloperans och -balettens medel, utnämningen av chefer samt strategin och repertoarpolitiken. Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka stiftelsens förvaltning, fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet samt upprätthålla samhällsrelationerna.

 

Styrelse

Förvaltningsrådet

Mallinukke

Operans och balettens ledning

Chefdirektör för Finlands nationalopera och -balett är Gita Kadambi. Hon ansvarar bl.a. för ledningen av verksamheten och förvaltningen, uppföljningen av budgeten, samarbetet med styrelsen samt rekryteringen av anställda och andra anställningsärenden.

Operachefen är Lilli Paasikivi och balettchefen Madeleine Onne.

Samhället stöder opera och balett

Samhället stöder opera- och balettkonsten för att var och en ska ha en möjlighet att njuta av föreställningarna. Nationaloperans och -balettens budget uppgår till ca 57,5 miljoner euro. 68 procent av finansieringen utgörs av tipsmedel som tilldelats genom undervisnings- och kulturministeriet. Biljettintäkterna och sponsorsamarbetet står för 22,7 procent av finansieringen. Kommunerna i huvudstadsregionen – Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla – stöder verksamheten med sammanlagt 9,3 procent av den totala budgeten, i proportion till antalet operabesökare. En föreställning föds genom en hel del hantverk – 78 procent används på personalomkostnader. (Ekonomisiffrorna är från år 2015).