Gå till innehållet

Operans och Balettens administration

Nationaloperans och -balettens verksamhet styrs av Stiftelsen för Finlands nationalopera och -balett. Stiftelsens organ består enligt stadgarna av en styrelse och ett förvaltningsråd, samt en verkställande direktör som benämns chefdirektör.

Styrelsen ansvarar under sitt treåriga mandat enligt lagen om stiftelser för användningen av Nationaloperans och -balettens medel, utnämningen av chefer samt strategin och repertoarpolitiken. Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka stiftelsens förvaltning, fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet samt upprätthålla samhällsrelationerna.

Styrelse

Förvaltningsrådet

Ledningsgrupp 2019

Operans och balettens ledning

Chefdirektör för Finlands nationalopera och -balett är Gita Kadambi. Hon ansvarar bl.a. för ledningen av verksamheten och förvaltningen, uppföljningen av budgeten, samarbetet med styrelsen samt rekryteringen av anställda och andra anställningsärenden.

Operachefen är Lilli Paasikivi och balettchefen Madeleine Onne.

Samhället stöder opera och balett

Samhället stödjer opera- och balettkonsten för att var och skall ha en möjlighet att njuta av föreställningarna. Nationaloperans och -balettens driftskostnader var året 2017 57,8 miljoner euro och budgeten i sin helhet 70,0 miljoner euro. Av finansieringen kom 54 % ur tipsmedel genom undervisnings- och kulturministeriet.

Den självfinansierade delen var 19 %. Huvudstadsregionens kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stödde verksamheten med sammanlagt 8 % av hela budgeten, i proportion till besökarmängderna. Därtill beviljade staten ett hyresbidrag om 12,2 miljoner euro (17 %) för operahuset som ägs av Senatfastigheter samt en statsandel om 0,9 miljoner euro (1 %)  för Balettläroanstaltens verksamhet.

Det en hel del hantverk för att sätta upp föreställningarna – 80 % av driftskostnaderna består av personalkostnader. Operan har närmare 300 000 besökare varje år.