Skip to content

samarbetspartner

Operans och Balettens samarbetspartner

Samarbete som passar just ditt företag

Genom att bli Nationaloperans och -balettens samarbetspartner kan företag skapa oförglömliga upplevelser och ny typ av innehåll för nuvarande och nya kunder samt andra intressegrupper. Därtill kan samarbetet vara ett sätt att förstärka och förtydliga företagets varumärke, engagera personalen samt föra fram ansvarsarbete.

Vill du veta mer om samarbetsmöjligheterna? Kontakta:

kommunikationsdirektör Liisa Riekki
liisa.riekki[at]opera.fi
(09) 4030 2300

Huvudsamarbetspartner

Arbetspensionsbolaget Varma är en av Finlands nationaloperas och -baletts huvudsamarbetspartner. Samarbetet går så långt tillbaka som till år 1984. I och med samarbetet stöder Varma finländsk kultur och ger allt fler möjlighet att lära känna operans och balettens värld. En central form av samarbetet mellan Varma och Nationaloperan och -baletten är att arrangera kundevenemang.

Stockmann har varit Operans och Balettens huvudsamarbetspartner sedan 2018. I och med att Operan och Baletten öppnade en egen webbutik inleddes ett omfattande samarbete kring kundtjänst, biljettförsäljning och marknadsföring. Samarbetet har gett den unika kulturaktören Nationaloperan och -baletten en stark roll som Stockmanns stamkundspartner.

Samarbetspartner

Placeringsexperten Evli inledde samarbete med Nationaloperan och -baletten i början av 2018. Samarbetets fokus ligger på starka upplevelser för Evlis kunder, personal och andra intressegrupper. Samtidigt stöder Evli finländsk kultur, kreativitet och kompetens.

”Våra varumärken funkar fint ihop. Det gemensamma för Evli och Nationaloperan och -baletten är verksamhetens precision och tjänsternas kvalitet, vilket kombinerat med passion för det vi gör erbjuder unika kundupplevelser”, konstaterar Evlis VD Maunu Lehtimäki.