Skip to content

hallinto

Oopperan ja baletin tukisäätiö

Ooppera- ja balettitaiteen asialla

Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:n tarkoituksena on tukea pyrkimyksiä, jotka edistävät maamme ooppera- ja balettitaidetta ja kehittävät valtakunnallista ooppera- ja balettitaidetta sekä lisäävät Oopperatalon edustavuutta ja viihtyisyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Tukisäätiö jakaa apurahoja ja stipendejä kannustukseksi ja tunnustukseksi niin taiteilijoille, opiskelijoille kuin ooppera- ja balettitaiteita tukevissa tehtävissä toimiville henkilöille. Säätiö tukee näiden taidemuotojen taiteellista toimintaa myös lahjoituksina Suomen kansallisoopperalle ja -baletille. Lisäksi säätiö edistää muillakin tavoin aineellisesti ja aatteellisesti ooppera- ja balettitaiteita ja Oopperatalon edustavuutta, viihtyisyyttä ja tunnettuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Apurahoja annetaan muun muassa laulajille, muusikoille ja tanssijoille ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, esimerkiksi kurssimaksuihin ja niistä syntyviin matkakustannuksiin. Apurahat myönnetään tukisäätiön muodostamista tai vastaanottamista rahastoista. Siksi Tukisäätiö ottaa kiitollisena vastaan pienempiä ja isompia lahjoituksia.

Myönnetyt apurahat ja stipendit:

Apurahojen ja stipendien saajat 2020–2024 (PDF, 268 kb)

Grant and scholarship awardees 2020–2024 (PDF, 268 kb)

hae apurahaa vuodelle 2024 / Grants application for 2024

Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:n apurahahaku vuodelle 2024 on päättynyt. / Grants application for 2024 has ended.

Tukisäätiön historiaa

Oopperatalosäätiö perustettiin 10.11.1971 ja merkittiin rekisteriin 21.3.1973. Sen tarkoituksena oli oopperatalon rakentaminen ja ylläpitäminen Helsingin kaupungissa. Vuonna 1975 säätiön nimeksi muutettiin Ooppera- ja Näyttelykeskussäätiö, koska talon yhteyteen oli nähty tarkoituksenmukaiseksi rakentaa myös näyttelytilat. Säätiö pani toimeen ja kustansi suunnittelukilpailun, jonka voittaneen ehdotuksen pohjalta oopperatalo valmistui. Oopperatalo rakennettiin pääasiassa valtion varoin, mutta säätiön aloitteet ja ponnistukset vaikuttivat merkittävästi hankkeen toteutumiseen. Ooppera- ja Näyttelykeskussäätiö on myös hankkinut valtaosan oopperatalon taideteoksista.

Uuden oopperatalon valmistuttua säätiö toimi 10.11.1995 alkaen uudistetuin tavoittein ja uudella nimellä Oopperan Tukisäätiö, joka jatkaa edelleen työtään maamme ooppera- ja balettitaiteen edistämiseksi ja Oopperatalon edustavuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi.

Säätiölain muutoksen myötä Oopperan Tukisäätiön säännöt päivitettiin ja uusi nimi Oopperan ja baletin tukisäätiö sr rekisteröitiin 30.3.2016.