Siirry sisältöön

Ooppera- ja balettitaiteen asialla

Oopperan ja baletin tukisäätiö sr edistää suomalaista ooppera- ja balettitaidetta tukemalla valtakunnallista ooppera- ja balettitoimintaa. Tukisäätiön tarkoituksena on myös lisätä Oopperatalon edustavuutta ja viihtyisyyttä.

Säätiö jakaa rahastoistaan apurahoja kannustukseksi sekä stipendejä tunnustukseksi sekä oopperan ja baletin luoville ja esittäville taiteilijoille että muille ooppera- ja balettitaidetta tukevissa tehtävissä toimiville henkilöille. Säätiö myös tukee ooppera- ja balettitaidetta edistävää taiteellista toimintaa lahjoituksina Suomen kansallisoopperalle ja -baletille. Säätiö edistää muillakin tavoin aineellisesti ja aatteellisesti Oopperatalon edustavuutta ja tunnettuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Oopperan ja baletin tukisäätiö sr myöntää apurahoja oopperan ja baletin luoville ja esittäville taiteilijoille sekä muille ooppera- ja balettitaidetta tukevissa tehtävissä toimiville henkilöille. Apurahat myönnetään tukisäätiön rahastoista kannustukseksi ammattitaidon kehittämisessä. Apurahoja annetaan muun muassa laulajille, muusikoille ja tanssijoille ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, esimerkiksi kurssimaksuihin ja niistä syntyviin matkakustannuksiin.

Hallitus ja yhteystiedot

Oopperan ja baletin tukisäätiön hallitus:
Leena Niemistö (pj.), Eira Palin-Lehtinen, Pertti Torstila, Sampo Kivelä ja Lilli Paasikivi.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Ulla Paavola
tukisäätiön asiamies
p. 040 532 2125
ulla.paavola[at]opera.fi

c/o Suomen kansallisooppera ja -baletti
PL 176, 00251 Helsinki

Oopperan ja baletin tukisäätiön apurahat

Orksteri

Hae apurahaa / Grants application

Vuoden 2018 apurahahaku päättyi 31.12.2017.

The 2018 grants application period has ended on 31 Dec 2017.

Orkesteri

Kansallisoopperalle lahjoitus arvosoitinten hankintaan

Oopperan ja baletin tukisäätiö sr on vastaanottanut helmikuussa 2017 50 000 euron suuruisen lahjoituksen arvosoitinten hankkimiseksi Kansallisoopperan orkesterille. Lahjoitus on pohja uudelle arvosoitinrahastolle.

Oopperan ja baletin tukisäätiön historiaa

Onegin

Ooppera- ja Näyttelykeskussäätiö perustettiin 10.11.1971 ja merkittiin rekisteriin 21.3.1973. Sen tarkoituksena oli oopperatalon rakentaminen ja ylläpitäminen Helsingin kaupungissa. Oopperatalosäätiö pani toimeen ja kustansi suunnittelukilpailun, jonka voittaneen ehdotuksen pohjalta oopperatalo valmistui. Oopperatalo rakennettiin pääasiassa valtion varoin, mutta säätiön aloitteet ja ponnistukset vaikuttivat merkittävästi hankkeen toteutumiseen. Oopperatalosäätiö on myös hankkinut valtaosan oopperatalon taideteoksista.

Uuden oopperatalon valmistuttua Oopperatalosäätiö on toiminut 10.11.1995 alkaen uudistetuin tavoittein ja uudella nimellä Oopperan Tukisäätiö, joka jatkaa edelleen työtään Suomen Kansallisoopperan toiminnan edistämiseksi ja tukemiseksi ooppera- ja balettitaiteen hyväksi.

Säätiölain muutoksen myötä Oopperan Tukisäätiön säännöt päivitettiin ja uusi nimi Oopperan ja baletin tukisäätiö sr rekisteröitiin 30.3.2016.