Gå till innehållet

Fördjupa dig i verken

Programbladen är en viktig tradition vid opera- och balettföreställningar. Tack vare dem får man mera ut av föreställningarna. Du kan fördjupa dig i berättelsen och du får veta mera om upphovsmännen och verkets tillkomst. För många vänner av opera och balett är programbladen veritabla samlarobjekt.

Programbladen publiceras alltid till verkens premiärer. Du kan köpa ett programblad på plats i anslutning till föreställningen eller på Operashopen då det passar dig bäst. Programbladet kan också lätt levereras hem. Närmare uppgifter på vår säljtjänst.

Kvällens solister

Information om vem som uppträder på opera- och balettscenen varje kväll finns på rollfördelningsbladet, som var och en kan plocka med sig gratis från broschyrställningarna i foajéerna, vaktmästarna, biljettföreställningen eller Operashopen under föreställningskvällen. På webben finns också förhandsinformation om rollfördelningen inför varje kväll.