Gå till innehållet
Längd totalt 45 min
På turné
Scen utanför Operan
Framförs på svenska

Första skolopera på svenska

Cecilia Damström: Djurens planet

Opera tillsammans med proffs

Djurens planet är ett samarbete mellan elever i årskurserna 3-6 och yrkesfolk från operavärlden. Den fick sin premiär i Almisalen 15.3.2019. Detta är Finlands nationaloperas och -baletts första skolopera på svenska och den produceras med stöd av finlandssvenska fonder.

Från hösten 2019 får elever från finlandssvenska skolor delta i projektet på olika håll i Finland.

Anmälningen till turnén hösten 2020 har börjat.

Elevoperan också till er skola?

I förberedelsefasen av elevoperan får en grupp med 40–60 elever i klasserna 3–6 under ledning av sina lärare sätta sig in i verkets musik, rollfigurer och ämne samt lära sig att uttrycka sig på scenen. Verkets ämnesområde introduceras i olika läroämnen med hjälp av ett omfattande materialpaket som operan tillhandhåller. Före föreställningen besöker regissören och kapellmästaren/pianisten skolan för att öva på musiken och regin under en skoldag. Dessa förhandsbesök genomförs i skolorna i september-oktober. Under generalrepetitionen ingår i verket två allsånger som sjungs utantill, i vilka alla elever kan delta.

På föreställningsdagen framförs verket för skolans elever och familjerna med dräkter, maskering, scenografi, sångare och musiker.  Skolans elever får se generalrepetitionen som framförs kl. 14 på föreställningsdagen. På kvällen kl. 18 framförs en publikföreställning, till vilken skolan själv säljer biljetter. Skolan/klasserna som är med i elevoperan får själva behålla biljettintäkterna. Djurens planet kostar 700 € för skolan och många skolor betalar verket med biljettintäkterna och behåller resten t.ex. för lägerskolan.

Handledningen under förberedelserna och på föreställningsdagen sker antingen på finska eller svenska beroende på skolan. Verket framförs på svenska.

Målet med operaprojektet är att öka elevernas självkänsla, stärka de sociala interaktionsfärdigheterna, göra eleverna bekanta med operan som konstform samt skapa en på alla sätt inspirerande och kraftfull upplevelse med hjälp av samarbete.

Anmälningen till turnén hösten 2020 har börjat. Anmäla senast 15.5.2020.

Mer information: ansvarig producent tuula.jukola-nuorteva@opera.fi, tfn +358 9 4030 2516 / kl. 9-16.

Anmäla här
Cecilia Damström: Djurens planet

Skoloperans huvudtema är denna gång människans förhållande till djuren. Vår planet tillhör djuren och människorna, vi har alla rätt att leva här – men i hur hög grad får vi besluta om andras liv?

Cecilia Damström: Djurens planet

Impulser av samarbetet med elever

Synopsis och librettot bygger på en workshop vid Åshöjdens skola i mars 2018, där eleverna fick komma fram med sina känslor, tankar och önskningar om den blivande operans ämne.

”Eleverna återkom upprepade gånger till teman om förhållandet mellan människan och djuren, om empati och längtan att bli sedd,” sammanfattar librettisten Monica Vikström-Jokela.

Galleri

#djurensplanet #skolopera

Cecilia Damström: Djurens planet

Nationaloperan har producerat elevoperor i 17 år. Över 20 000 elever på olika orter i Finland har fått uppleva hur det går till när man sätter upp en opera.

Medverkande

Musik
Cecilia Damström
Libretto
Monica Vikström-Jokela
Regi
Martina Roos
Scenografi, kostymer
Anna Kontek
Ljusdesign
Vesa Pohjolainen

I rollerna

Gästande solist
Hedvig Paulig