Gå till innehållet

Publikarbete - första kontakten till opera och balett

Publikarbete är en verksamhetsform där Nationalopera och -balett arbetar tillsammans med barn och unga samt andra publikgrupper som kräver särskilda åtgärder.

Vi vill att dessa grupper ska uppleva opera och balett på sina egna villkor – ofta genom egen aktivitet och aktivitetsbaserat lärande. I verksamheten betonas konstformens sociala och immateriella karaktär: den levande föreställningen sker här och nu.

En viktig del av vårt arbete är samarbetet med grundskolorna. Även om målet med våra projekt är att skapa konstupplevelser stärks samtidigt också barnens sociala färdigheter, kreativitet och kulturkompetens. Lärarna och handledarna hittar nya arbetsmetoder och möjligheter till ämnesövergripande undervisning inom ramen för läroplanen.

Läs mer: Skolor och andra grupper

Välkommen med! Vi kan också skräddarsy särskilda projekt för grupper utifrån framförda önskemål och idéer.

Fråga gärna mera!

Producent, operaproduktioner Tuula Jukola-Nuorteva (09) 4030 2516
Producent, balettproduktioner Sonja Lipponen 050 430 8093
Produktionassistant, Miniopera: Rhenguldet Kerttu Riihimaa 050 440 0381

fornamn.slaktnamn[at]operafin.fi


Publikarbete
Finlands nationalopera och -balett
Helsingegatan 58, PB 176
00251 Helsingfors