Gå till innehållet

Finlands nationaloperas operachef

Lilli Paasikivi

Operachefens assistent Maria Westö,
tel. (09) 4030 2248
maria.westo[at]opera.fi

Ansökan till provspelning och provsjungning vid Finlands Nationalopera. 

Sångare som uppträder på Finlands nationalopera

På Finlands nationalopera uppträder årligen tiotals inhemska och utländska sångare. Vissa hör till den månadsavlönade personalen och vissa anställs för en specifik produktion. För närvarande har Nationaloperan 53 fast anställda operasångare som antingen har solistuppdrag eller uppträder mångsidigt i solistiska roller samt som operasångare i kören, beroende på säsong och repertoar. Därtill knyts tiotals gästande solister till olika verk varje säsong. Solisternas tidigare uppdrag finns i Nationaloperans databas Encore.

Operasångare vid Finlands nationalopera

kuoro

Finlands nationaloperas kör

De flesta av Nationaloperans fast anställda operasångare utgör Finlands nationaloperas kör, som är den enda heltidsanställda yrkeskören i Finland. Den inledde sin verksamhet som organiserad yrkeskör 1945. Körens sammansättning varierar enligt produktion. För operor som kräver en större besättning kompletteras kören med sångare från tilläggskören. Operan har också en barnkör med 50 sångare. Nationaloperans körmästare är Marge Mehilane och Tatu Erkkilä.

Gästande sångare vid Finlands nationalopera

Gästande basbarytoner

Program för unga sångare

Sök till programmet senast 30 september

Finlands nationalopera startar ett program för att förstärka unga sångares professionella utveckling. Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse är vår partner i programmet. De första sångarna väljs till programmet för perioden 2023–2024 utifrån provsjungning. Programmet är avsett för operasångare i början av sin professionella karriär. Vi förväntar oss att de sökande har studerat sång på yrkesnivå i flera år samt har scenerfarenhet. Sökande måste var minst 18 år.