Gå till innehållet

Nationaloperans och -balettens ledning

Ledningsgruppen vid Finlands Nationalopera och -balett består av chefdirektören Gita Kadambi och därtill operachefen Lilli Paasikivi, balettchefen Javier Torres, kommunikationsdirektören Liisa Riekki (som ställföreträdare för tiden 24.8.2022–17.2.2023 fungerar Johanna Järventaus) och produktionsdirektören Timo Tuovila. Till ledningsgruppen hör även ekonomichefen Ulla Paavola, personalchefen Hanna Fontana och chefsjuristen Anita Prusila.

Chefdirektör Gita Kadambi

Chefdirektörens assistent Carina Rosenlöf-Hydén,
tel. (09) 4030 2201
carina.rosenlof-hyden[at]opera.fi

Operachef Lilli Paasikivi

Operachefens assistent Maria Westö,
tel. (09) 4030 2248
maria.westo[at]opera.fi

Ansökan till provspelning och provsjungning vid Finlands Nationalopera. 

Balettchef Javier Torres

Läs mer om Javier Torres

Balettchefens assistent Lilli Dahlberg,
tel. (09) 4030 2401
lilli.dahlberg[at]opera.fi

Ansökan till audition vid Finlands nationalbalett.

Kommunikationsdirektör Liisa Riekki

(som ställföreträdare för tiden 24.8.2022–17.2.2023 fungerar Johanna Järventaus)

Kommunikationsassistent Riina Kivijärvi
tel. (09) 4030 2329
riina.kivijarvi[at]opera.fi

Johanna Järventaus
tel. (09) 4030 2301
johanna.jarventaus[at]opera.fi

Produktionsdirektör Timo Tuovila

Chefdirektörens assistent Carina Rosenlöf-Hydén,
tel. (09) 4030 2201
carina.rosenlof-hyden[at]opera.fi