Gå till innehållet

Operan och Baletten har utsetts till att skapa upplevelser för Konsttestarna

Finlands nationalopera och nationalbalett har blivit utvald att medverka i det stora projektet Konsttestarna, som initierats av Suomen Kulttuurirahasto. Projektet går ut på att låta åttondeklassister på olika orter i Finland fördjupa sig i konst under läsåret 2017−18.

Syftet är att erbjuda skoleleverna en oförglömlig konstupplevelse som kan bli början till ett livslångt kulturintresse. Ett centralt urvalskriterium förutom konstnärlig kvalitet var publikarbetet med ungdomar, hur man tar emot ungdomarna och tar hand om dem under själva konstbesöket.

Totalt 55 konstinstitutioner eller arbetsgrupper har valts ut för projektet Konsttestarna. De når sammanlagt ut till hela 65 000 åttondeklassister och deras lärare. Organisationerna inom konstbranschen fick under sommaren 2016 lämna in förslag på ett sätt på vilket de önskade medverka som konsttestobjekt under läsåret 2017−2018. Förslag inkom från 135 olika konstinstitutioner och konstorganisationer.

Konsttestarna är ett stort projekt som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden och som går ut på att under tre år erbjuda varje åttondeklassist två konstbesök på olika kulturobjekt. Det ena besöket sker i elevens eget landskap eller i ett närliggande område, och det andra i huvudstadsregionen.

Projektet når under tre år ut till hela 200 000 ungdomar och deras lärare. Projektet har en total budget på 15−20 miljoner euro, och det ingår i jubileumsprogrammet Finland 100 år. Projektet samordnas av Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Taidetestaajat