Gå till innehållet

Nationaloperan och -baletten inleder offentlig medelanskaffning

Finlands nationalopera och -balett har inlett sin första offentliga kampanj för medelanskaffning under devisen Stöd framtidens förmågor. Synligast i augusti är Esa-Pekka Salonens nya fond som grundats med stöd av en donation som Salonen gjort. Avsikten med fonden är att stödja ny opera- och balettkonst speciellt med tonvikt på teknologiska medel.

Med kampanjen Stöd framtidens förmågor vill vi inspirera vänner av opera och balett att delta i arbetet för framtiden. Det är möjligt att göra donationer både till Finlands nationalopera och -balett samt till de fonder som lyder under Operans och balettens stödstiftelse. Det går till exempel att ge bidrag via Esa-Pekka Salonens fond samt att dela ut understöd och stipendier. Bägge stiftelsernas tillstånd att samla in pengar gäller fram till den 31.1.2019.

”Jag har fått mycket av Finland och jag upplever att det är dags att återgälda – både som konstnärlig partner och via en fond. Finlands nationalopera och -balett är ett av de viktigaste sätten att definiera vad det innebär att vara finländare. Det är viktigt att vi kan utveckla opera- och balettkonsten också med teknologiska medel och till detta räcker grundfinansieringen inte nödvändigtvis till”, konstaterar Nationaloperans och -balettens konstnärlige partner Esa-Pekka Salonen.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse ger två miljoner euro

Nationaloperan och -baletten får understöd från olika privata håll. Det viktigaste av dem är Jane och Aatos Erkkos stiftelse, från vilken Nationaloperan och -baletten har fått ett nytt bidrag på närmare två miljoner euro. Nationalbalettens Ungdomskompani fick ytterligare ett bidrag på 900 000 euro för åren 2019–2022. Därtill fick Nationaloperan och -baletten sammanlagt ett bidrag på 1 070 000 euro för åren 2019-2022 för att berika opera- och balettkonsten med stöd av ny teknologi.

I anslutning till Nationalbaletten grundades år 2013 Ungdomskompaniet på initiativ av Kenneth Greve.  Ungdomskompaniet har från första början fått betydande understöd av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

”Vi är oerhört tacksamma för det fortsatta stöd som Ungdomskompaniet har fått. Ungdomskompaniet är ett viktigt sätt att stödja begåvade unga dansare i deras karriär. Jag vill erbjuda ökade chanser för finländska unga dansare och stärka gruppens nationella identitet i den internationella dansvärlden”, konstaterar Madeleine Onne som nyligen tillträtt som chef för Nationalbaletten.