Gå till innehållet

Madeleine Onne Finlands nationalbaletts konstnärliga chef

Madeleine Onne har utnämnts till ny konstnärlig chef för Finlands nationalbalett. Styrelsen för Finlands nationalopera och -balett sr fattade beslut om utnämningen vid sitt möte idag tisdag 10.10. Styrelsen hörde i sak Operans och Balettens personalgrupper, vars utlåtanden enhälligt förordade förslaget. Onne tillträder tjänsten i augusti 2018.

Svenskan Madeleine Onne är för närvarande chef för Houstons balettakademi i Förenta Staterna. Onne är ytterst väl insatt och kunnig i såväl klassisk balett som samtida koreografier. Hon har arbetat som balettdansare vid Kungliga Baletten 1978 ̶ 2002. Efter sin karriär som dansare har Onne varit konstnärlig chef både vid Kungliga Baletten och vid Hong Kong Ballet i sammanlagt 15 år.

Nationalbalettens konstnärliga chef ansvarar för den konstnärliga planeringen av repertoaren samt leder och utvecklar balettens verksamhet.  Konstnärliga chefen arbetar underställd generaldirektören. Madeleine Onne har genom sina tidigare chefsuppdrag fått en god erfarenhet av att skapa strategier, att förverkliga dem och erfarenhet av ledarskap.

– Målet var att finna en person som själv har haft en stor karriär som internationell balettdansare och därtill erfarenhet som balettchef. Viktigt är även att personen har ett omfattande internationellt kontaktnät och förmågan att samarbeta såväl inom huset som utanför. Madeleine Onne har alla dessa kvalifikationer och är därtill en intagande personlighet, konstaterar Päivi Kärkkäinen, generaldirektör för Finlands nationalopera och -balett.

Madeleine Onnes kontrakt är tidsbundet 1.8.2018 ̶ 31.7.2022 (fyra år) med en option om tre års förlängning. Perioden för Nationalbalettens nuvarande konstnärlige chef Kenneth Greve löper ut 31.7.2018.

– Kenneth Greve har haft ett stort inflytande på utvecklingen av Nationalbaletten och även balettutbildningen, betonar Päivi Kärkkäinen.

Madeleine Onne känner också väl till arbetsrutinerna inom en nordisk konstorganisation. Genom sina tidigare ledaruppdrag har hon visat prov på utmärkt förmåga att sköta ekonomiska frågor, god kännedom om samarbetet med dirigent och orkester samt förmåga att behärska stora helheter.

– Jag växte upp i ett stort opera- och baletthus, och jag är lycklig och stolt att nu igen få återvända till ett sådant. Jag ser med entusiasm fram emot de möjligheter som Finlands nationalopera och -balett har att erbjuda. Det är en ära att bygga vidare på Kenneth Greves förstklassiga arbete i det här huset, säger Madeleine Onne.