Gå till innehållet

Javier Torres López föreslås bli konstnärlig chef för Finlands nationalbalett

Styrelsen för Finlands nationalopera och -balett fastställde sitt kandidatval idag

Styrelsen vid stiftelsen för Finlands nationalopera och -balett valde på sitt möte idag onsdag 6 oktober Javier Torres till kandidat för posten som balettens konstnärliga chef. Beslutet om kandidatvalet fattades på föredragning av chefdirektör Gita Kadambi och hennes förslag understöddes enhälligt av utnämnings- och belöningsutskottet tillsatt av styrelsen. Styrelsen utnämner balettchefen torsdag 21 oktober 2021 efter att ha hört personalgrupperna.

Tjänsten som balettchef utlystes offentligt och för den användes såväl en rekryteringsexpert som direkt ansökan. Därtill deltog en internationell expertjury. Styrelsen fattade beslutet om sin kandidat utgående från de sökandes meriter, intervjuer, förhandsuppgifter och lämplighetsbedömningar.

Nationalbalettens konstnärliga chef arbetar underställd chefdirektören och ansvarar för den konstnärliga planeringen av Nationalbalettens repertoar samt leder och utvecklar balettens verksamhet. De centrala kraven som ställdes på balettchefen i ansökningsprocessen var kännedom om balett och modern dans, konstnärlig och strategisk vision, förmåga att leda operativ verksamhet samt hantering av externa nätverk.

Totalt deltog 45 sökande från 15 olika länder i processen.

Motivering av kandidatvalet:

Javier Torres har en stark kännedom om klassisk balett och modern dans. Han har över 30 års erfarenhet som koreograf och lärare vid ett flertal berömda balettensembler och läroanstalter. Under sin långa karriär har han byggt upp ett betydande internationellt och inhemskt nätverk. Torres är även en efterfrågad föreläsare.

Utöver en konstnärlig vision har Javier Torres förmåga att leda, delegera samt arbeta på ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt. Han har utmärkta samarbets- och interaktionsfärdigheter och hans ledarstil är engagerande. Dessa kompetensområden har förstärkts genom hans egna produktioner och koreografier. Torres arbetade som dansare vid Nationalbaletten 1991–2008 och känner därmed organisationen och dess arbetssätt väl. Senast denna höst har Nationalbalettens repertoar inkluderat en koreografi av Torres, publikfavoriten Prinsessan Törnrosa.

Torres är såväl finsk som mexikansk medborgare. Utöver finska talar han spanska, engelska och franska.

Om Javier Torres utnämns, ingås ett visstidskontrakt till 31 juli 2026 (fyra år) med en tilläggsoption på tre år. Anställningsperioden för Nationalbalettens nuvarande konstnärliga chef Madeleine Onne slutar 31 juli 2022.

Javier Torres, chefdirektör Gita Kadambi eller styrelsemedlemmarna ger inga offentliga utlåtanden före styrelsemötet som hålls 21 oktober 2021.