Gå till innehållet

Gita Kadambi chefdirektör för Nationaloperan och -baletten

Gita Kadambi (45) har utnämnts till chefdirektör för Finlands Nationalopera och -balett. Stiftelsens styrelse fattade beslut om utnämnandet vid sitt möte idag torsdagen den 18.5. Styrelsen hörde i sak personalgrupper vid Operan och Baletten och de gav sitt enhetliga samtycke. Kadambi tillträder sin tjänst i januari 2018.

Gita Kadambi har en bakgrund som kombinerar kunnighet och dokumenterad förmåga som ledare med visioner och kulturkännedom, något som styrelsen för Finlands Nationalopera och -balett förväntar sig av en chefdirektör. Chefdirektören svarar för ledningen av hela organisationen; operans och balettens konstnärliga ledare är underställda chefdirektören.

”Vi hälsar Gita Kadambi varmt välkommen till Nationaloperan och -baletten. Hon övertar ledningen för en kulturinstitution som både konstnärligt och ekonomiskt är i strålande skick”, säger styrelsens ordförande Leena Niemistö.

”Gita Kadambi har gedigen förståelse för musik samt för opera- och balettproduktion och god erfarenhet av att leda skapande människor och organisationer. Hon känner det inhemska och utländska klassiska musikfältet synnerligen väl och har ett omfattande kontaktnät. Hon har erfarenhet av strategiskt ledarskap och även av att utveckla digitala tjänster och kundrelationer. Gita Kadambi är en ansvarsperson med mål och visioner, och en öppen ledare som kan lyssna”,  säger Leena Niemistö i sin motivering.

”Jag är ytterst motiverad och entusiastisk över detta unika uppdrag. Det känns synnerligen fint att återvända till ett hus som under Päivi Kärkkäinens tid utvecklats ytterligare till en allt mer högklassig och samhälleligt betydande konstinstitution”, säger Gita Kadambi.

Kadambi har arbetat som intendent för Helsingfors stadsorkester sedan år  2013 och före det som HR-partner och personalchef på Yleisradio, biträdande intendent för Radions symfoniorkester samt skött bland annat produktionsuppgifter vid Nationaloperan och Savonlinna Operafestival. Hon har avlagt  Executive MBA-examen i ledarskap vid Aaltouniversitetet, magisterexamen i musik vid Sibelius-Akademin och Master of Music Performance vid London College of Music.

Den nuvarande chefdirektören Päivi Kärkkäinen går i pension våren 2018. Valet av en ny konstnärlig ledare för baletten har också påbörjats, då Kenneth Greves period slutar sommaren 2018.