Gå till innehållet

Barberaren i Sevilla sätts upp för barn på svenska med stöd av stiftelsen Svenska Kulturfonden i Björneborg

Nationaloperans utbud för barn utvidgas med de populära föreställningarna Småttingarnas konststunder: Barberaren i Sevilla som från och med hösten också ges på svenska. Översättningen kan göras tack vare ett bidrag om 30 000 euro som stiftelsen Svenska Kulturfonden i Björneborg beviljat Nationaloperan. Premiären på svenska äger rum i september 2017 i Björneborg.

I samband med föreställningarna i Björneborg arrangerar Nationaloperan och Svenska Kulturfonden i Björneborg också en diskussion om konstens och flerspråkighetens betydelse. Förutom i Björneborg möjliggör bidraget även föreställningar i Esbo och på operahuset i Helsingfors.

Vårt samarbete med Nationaloperan möjliggör att Småttingarnas konststund: Barberaren från Sevilla förevisas på svenska och att den hämtas också till Björneborg. Det är värdefullt att barnen får uppleva opera där konstformen är anpassad för dem – på barnens språk och kryddad med humor. Kulturupplevelserna berikar vårt liv på ett mångsidigt sätt och vi är glada då vi genom vårt understöd är med och hämtar Nationaloperans högklassiga kulturproduktion till barn, kommenterar styrelsens ordförande Erik Rosenlew från Svenska Kulturfonden i Björneborg.

Nationaloperan har regelbundet på sin repertoar föreställningar och konstworkshopar som riktar sig till barn och ungdom. En betydande del av dessa evenemang arrangeras utanför operahuset. I fjol erbjöds verksamhet för barn och ungdom på hela 23 orter runtom i Finland.

”Möjligheten att sätta upp denna charmiga och roliga Barberaren i Sevilla för barn också på det andra inhemska är en viktig sak för oss. Detta kan nu förverkligas med stöd av ett betydande bidrag som vi tackar stiftelsen Svenska Kulturfonden i Björneborg för”, säger chefdirektören för Nationaloperan och -baletten Päivi Kärkkäinen.

Småttingarnas konststund: Barberaren i Sevilla lämpar sig trots namnet mycket bra även för lite äldre småttingar ända upp till skolåldern. ”Jag kan lova att föreställningen tilltalar också vuxna”, fortsätter Päivi Kärkkäinen.

I denna barninriktade version av operaklassikern görs alla roller av två sångare och en del av berättelsen framförs av dockor i en miniatyrmodell av operahuset. Den är under en halv timme lång och innehåller de mest kända musiknumren börjande med uvertyren. Den svenska texten görs av Jan Granberg, det ursprungliga finska librettot är av Juhani Koivisto.

Exakta tidpunkter för föreställningarna och efterföljande diskussioner slås fast under våren. Aktuell information finns på Operans och Balettens webbsidor.

Svenska Kulturfonden i Björneborg, grundat 1919, är en privat allmännyttig stiftelse vars syfte är att understöda svenskspråkiga kultursträvanden i Björneborg med omnejd. Sitt syfte uppfyller stiftelsen genom att understöda svenskspråkig undervisnings-, förenings- och projektverksamhet.