Skip to content

W. A. Mozart

Don Giovanni

Huvudscenen 29.9.2023 – 27.10.2023

3 t 15 min, inkl. 1 paus (30 min)

Föreställningar