Gå till innehållet

Nytt perspektiv på en klassiker

Kasper Holten har en fräsch, klar och motiverad syn på vad det i grunden handlar om i Den flygande holländaren. Det centrala temat i verket är traditionellt den kvinnliga huvudrollen Sentas trogna kärlek som förlöser Holländaren som dömts att segla världen runt. Till detta har Holten bidragit med en ny synvinkel.

Kasper Holten, en av vår tids mest berömda regissörer, sätter upp en nytolkning av Wagners storslagna mästerverk.

”Operahistorien är full av verk där en kvinna måste dö för att en man skall få sin frihet”, säger Holten.

”Dagens värld ser annorlunda på balansen mellan man och kvinna. I Den flygande holländaren vill jag ställa frågan: hurudan är Senta egentligen och vilken är hennes lott. Hon är inte enbart en person som uppoffrar sig.”

Kasper Holten vill emellertid inte ändra på Wagners verk utan han vill upptäcka det som Wagner avsåg; varför var kompositören intresserad av just detta ämne?

”Tanken på att finna frid och evig kärlek stod Wagner nära, han som hela livet reste omkring utan att hitta en plats där han kunde slå sig till ro. Hans själ och hans livsstil förskaffade ständigt honom fiender; de fick honom att finna en ny kvinna och sedan skilja sig från henne. Inte ens då han blev berömd fann han frid – hans konstnärliga begåvning var också en förbannelse.  Jag anser att Wagners eviga sökande kommer till uttryck speciellt just i detta verk”, sammanfattar Holten.

I Den flygande holländaren talar texten hela tiden om hav, storm och skepp. De syns emellertid inte i denna tolkning, men hänvisningar till dessa element förekommer nog. Titelrollen är en berömd holländsk konstnär som reser världen runt.

”Genom att noga studera verket märker man att stormen även kunde vara en metafor för konstnärlig inspiration”, säger Holten. ”Då skapargnistan tänds, faller livet och familjen och allt det andra i glömska. Vi vet hur en konstnär kan bära sig åt, då inspirationer tar över.”

I stormens bränningar finner Holten också en annan nivå. ”Det stormar dagligen kring oss alla – på resa, på flygplatser och på internet mitt i den trådlösa informationsströmmen. Det får själen att vibrera i takt med världen, men ibland finns det för mycket av allting. Hur står man ut med att leva i denna storm?”

Holten har givit Den flygande holländaren en klart visionär tolkning som blottar någonting nytt i den bekanta operaklassikern.

”Jag vill utforska vad Den flygande holländaren har för ett budskap just till oss” säger Kasper Holten.

Den Flygande hollandären återkommer på repertoaren den 14 September 2018. Läs mer om produktionen.

TEXTEN: JUHANI KOIVISTO

FOTON: SIM CANETTY-CLARKE