Gå till innehållet

Carolyn Carlson berättar om Pneuma

Pneuma skapades för Bordeauxoperans balett och fick sin inspiration av en text skriven av den för mig viktige författaren Gaston Bachelard: L’air et les Songes. essai sur l’imagination du mouvement (Luft och drömmar: en essä om rörelsens fantasi, 1943). Det är fråga om ett ode till människonaturens intensiva poesi och den musikaliska vävnaden är av den danske kompositören Gavin Bryars.

Pneuma photo Julien Benhamou, Bordeaux'n baletti
Foto Julien Benhamou, Bordeauxbaletten

Vi för en ständig dialog med naturen, vår planet och himlarna. Jag fäster speciell uppmärksamhet vid atmosfärens övre skikt: molnen, stjärnorna, solarna, regnen, månarna, änglarnas mystiska ursprung och andra dimensioners möjligheter. I våra liv överfyllda av materiella ting, hur ofta lyfter vi inte blicken till himlarna för att utforska denna osynliga tomhet? Jag minns en resa som jag företog till Grand Canyon i Förenta Staterna, detta väldiga oförlikneligt sköna område, denna ståtliga och ändlösa ökenvidd. Det var som att befinna sig på världens tak, där man känner sig frestad att ta ett språng ut i den skrämmande oändligheten, i denna prakt fylld av luftströmmar, där den enda slutsatsen som kom för mig var att ställa frågan: vad är denna namnlösa oändlighet? Det är därför som jag har skapat detta verk, för att bygga vidare på dessa reflexioner.

Pneuma photo Julien Benhamou, Bordeaux'n baletti
Foto Julien Benhamou, Bordeauxbaletten

En inspiration med ändlösa möjligheter, en dikt om universum som skrivits alltsedan världens tillkomst… All den inspiration som jag fått av poeterna återgår alltid till de fundamentala begreppen bestående av stigande vindar, som jag kallar för kanaler till heliga förnimmelser om undren under firmamentet. De blottar blickens stigar som tecknar sig mot himlens blå-svarta duk… Dessa kanaler låter oss utvecklas andligen liksom luften låter vår potential växa och väcker våra sinnen.

Carolyn Carlson

Carolyn Carlsons Pneuma i Fransk afton 28.9.–20.10.2018.