Gå till innehållet

De första versionerna efter minnen från S:t Petersburg

Giselle som hör till den romantiska balettens stora verk har också från första början regelbundet ingått i repertoaren på Finlands nationalbalett. Sin Finlandspremiär fick baletten år 1929 i en koreografi av balettmästaren George Gé, som studerat dans i S:t Petersburg och emigrerat till Helsingfors. Han hade djup kännedom om balettrepertoaren i S:t Petersburg och hans Giselle byggde säkerligen på hans minnesbilder därifrån. De lantliga danserna i första akten baserade sig enligt Gé på folkdanser som han själv sett i Spanien och mitt i Adolphe Adams musik introducerades arrangerad musik av Beethoven. Finlands första Giselle var den själfulla Irja Aaltonen, som togs välvilligt emot såväl av publiken som av kritikerna. Gés version gavs in alles sex gånger under perioden 1929-30.

Giselle 1929
Vid Finlandspremiären år 1929 sågs Irja Aaltonen i titelrollen Giselle och Arvo Martikainen som Albrecht.

Följande gång togs Giselle upp på Nationalbalettens repertoar 1948 i balettmästaren Alexander Saxelins nya version. Saxelin använde sig också av förebilder från Petersburg där han sett baletten flera gånger som barn. Hans uppsättning fick inte bästa möjliga mottagande. Saxelins minnesbilder av verket var dessvärre inte så exakta och han blev ofta tvungen att ty sig till egna koreografiska lösningar. Vid premiären dansades Giselle av Margaretha von Bahr, som lyckades väl med sin tolkning av såväl den förälskade bondflickan i första akten som andeväsendet i andra akten. Även Elsa Sylvestersson gjorde intryck på publiken som viliernas hårt auktoritativa drottning Myrtha. Saxelins version gavs 12 gånger.

Lavrovskijs Giselle 30 år på repertoaren – Ulanova och Fonteyn uppträder i Helsingfors

I Giselles historia i Finland vändes ett nytt blad 1958, då Nationalbaletten satte upp en version av Leonid Lavrovskij, balettmästare på Bolsjoj i Moskva. Lavrovskij gjorde en helgjuten och förfinad Giselle, där dansarna fick tillfälle att briljera. Vid premiären dansades titelrollen av Doris Laine, som fick beröm för sitt felfria fotarbete och sin uttrycksfullhet. Margaretha von Bahr var en snarare mild än grym Myrtha, viliernas drottning.

Giselle 1958 Ulanova
Världsberömda Galina Ulanova gästspelade i Giselle år 1958. Republikens president Urho Kekkonen och fru Sylvi Kekkonen träffade varandra i samband med Ulanovas gästspel.

Lavrovskijs ursprungliga version fanns kvar på Nationalbalettens repertoar till år 1972 och fram­fördes över 70 gånger. Nationalbaletten gästspelade även med Giselle i Edinburgh 1959, på turné i Spanien 1961 och i Bergen 1964. Giselle lockade flera berömda internationella gäster till Nationalbaletten. Den första och mest oförglömliga var Galina Ulanova vars gästspel inföll strax efter premiären. På 1960-talet gästspelade i rollen som Giselle bland andra Yvette Chauviré, Margot Fonteyn, Jekaterina Maksimova, Raisa Strutjkova och Natalia Bessmertnova. Av Nationalbalettens egna dansare sågs som Giselle bland andra Lisa Taxell, Margaretha von Bahr, Seija Simonen, Riitta Kjäll och Arja Nieminen.

Efter ett uppehåll återvände Giselle 1981 till Nationalbalettens repertoar i Lavrovskijs version men med förnyade kostymer och scenografi. Vid premiären sågs Ulrika Hallberg i titelrollen, vid senare föreställningar efterföljd av Arja Nieminen och Kirsi Aromaa. Under åren 1981–84 gavs sammanlagt närmare 50 föreställningar.

Giselle 1990
Ulrika Hallberg dansade titelrollen i Giselle vid premiärerna 1981 och 1990. År 1990 sågs Jukka Aromaa som Albert.

Sylvia Guillems förnyade version – Nationalbaletten gästar Paris

År 1990 satte Jekaterina Pavlova från S:t Petersburg upp en ny koreografi. Vid premiären sågs i titelrollen också denna gång Ulrika Hallberg, som efterträddes av bland andra Kirsi Aromaa, Nina Hyvärinen och Francis Guardia. Pavlovas version dansades åren 1990–94 rent av över 60 gånger – såväl i det gamla operahuset vid Bulevarden som i det nya huset vid Tölöviken.

Giselle 2003
I Sylvie Guillems version gjordes Giselle av bland andra Minna Tervamäki och Albrecht av Kare Länsivuori.

År 1998 fick Parisoperans stjärndansare Sylvia Guillems version sin premiär, där den traditionella baletten bearbetats bl.a. med inspiration från den ursprungliga berättelsen. Titelrollen dansades vid premiären av koreografen själv, senare sågs därtill även bland andra Mira Ollila, Minna Tervamäki, Nelli Korpela, Barbora Kohoutková och Petia Ilieva. Guillems version gavs över 60 gånger åren 1998–2007; år 2001 framförde Nationalbaletten den även sju gånger vid ett gästspel på Théâtre du Châtelet i Paris.

Giselle återvänder till Nationalbaletten våren 2018. Denna gång sätts Giselle upp av Cynthia Harvey, som gjorde baletten i Oslo 2009 utgående från den ursprungliga koreografin.

Text JUSSI ILTANEN
Svensk översättning JAN GRANBERG
Bilder SUOMEN KANSALLISOOPPERAN JA -BALETIN ARKISTO (Taisto Tuomi, Kari Hakli, Sakari Viika)

Bilden överst på sidan: Vid premiären 1958 dansades titelrollen av Doris Laine, Alberts roll av Klaus Salin och Myrtha av Margaretha von Bahr.

Giselle på Finlands nationalbalett 1929-2017: se alla föreställningsdatum och rollfördelningar genom tiden i Encores databas.