Gå till innehållet

Solister

På Finlands Nationalopera uppträder årligen tiotals inhemska och utländska sångare. En del hör till husets månadsavlönade solister, men de flesta är knutna till en viss produktion. Solisternas kommande uppdrag finner du på deras egna webbsidor. Solisternas tidigare uppdrag från år 1911 till våra dagar finns i Nationaloperans databas Encore.

Sopraner

Anna-Kristiina Kaappola
Anna-Kristiina Kaappola
Paivi Nisula
Päivi Nisula
Tove Aman
Tove Åman

Tenorer

Aki Alamikkotervo
Aki Alamikkotervo
Jyrki Anttila
Jyrki Anttila
Ilkka Hamalainen
Ilkka Hämäläinen
Mika Pohjonen
Mika Pohjonen
Juha Riihimaki
Juha Riihimäki

Barytoner

Jussi Merikanto
Jussi Merikanto
Ville Rusanen, photo Heikki Tuuli
Ville Rusanen

Basar

Jyrki Korhonen
Jyrki Korhonen
Koit Soasepp
Koit Soasepp

Gästande sopraner

Roberta Alexander
Roberta Alexander
Sofie Asplund
Sofie Asplund
Irina Dubrovskaya
Veronika Dzhioeva
Veronika Dzhioeva
Olesya Golovneva
Olesya Golovneva
Hanna-Leena Haapamaki
Hanna-Leena Haapamäki
Eeva Hartemaa
Eeva Hartemaa
Helena Juntunen
Helena Juntunen
Pauliina Linnosaari
Pauliina Linnosaari
Jenni Lättilä
Jenni Lättilä
Margarita Nacer
Margarita Nacér
Camilla Nylund, photo anna.s-foto.de
Camilla Nylund
Mari Palo
Mari Palo
Miah Persson
Miah Persson
Kristel Partna
Kristel Pärtna
Kaisa Ranta
Kaisa Ranta
Hanna Rantala
Hanna Rantala
Alexandra Reinprecht, photo Markus Tordic
Alexandra Reinprecht
Vilja Riutamaa
Vilja Riutamaa
Johanna Rusanen-Kartano
Johanna Rusanen-Kartano
Claire Rutter
Claire Rutter
Elena Stikhina
Elena Stikhina
Elisabet Strid
Elisabet Strid
Tuuli Takala
Tuuli Takala
Marjukka Tepponen
Marjukka Tepponen
Elli Vallinoja
Elli Vallinoja
Emilia Vesalainen
Emilia Vesalainen
Hanna-Liina Vosa
Hanna-Liina Võsa
Miina-Liisa Värelä
Miina-Liisa Värelä

Gästande mezzosopraner

Erica back
Erica Back
Katija Dragojevic
Katija Dragojevic
Monica Groop
Monica Groop
Katariina Heikkila
Katariina Heikkilä
Ann-Marie Heino
Ann-Marie Heino
Niina Keitel
Niina Keitel
Tuija Knihtila
Tuija Knihtilä
Essi Luttinen
Essi Luttinen
Waltraud Meier, photo Nomi Baumgartl
Waltraud Meier
Sari Nordqvist
Sari Nordqvist
Lilli Paasikivi
Jeni Packalen
Jeni Packalen
Victoria Yarovaya
Victoria Yarovaya

Gästande countertenorer

Jean-Sebastien Beauvais
Jean-Sébastien Beauvais

Gästande tenorer

Markus Nykänen
Markus Nykänen
Alexandru Badea
Alexandru Badea
Leonid Bomshteyn
Leonid Bomshteyn
Petri Backstrom
Petri Bäckström
Steve Davislim
Steve Davislim
Leonardo Ferrando
Leonardo Ferrando
Matias Haakana
Matias Haakana
Tero Harjunniemi
Tero Harjunniemi
Daniel Johansson, photo Eric Rossier
Daniel Johansson
Christian Juslin
Dan Karlström
Dan Karlström
Tuomas Katajala
Tuomas Katajala
Alexey Kosarev
Alexey Kosarev
Pekka Kuivalainen
Pekka Kuivalainen
Matti Kuronen
Matti Kuronen
Timo Kuusisto
Najmiddin Mavlyanov
Najmiddin Mavlyanov
Jussi Myllys
Jussi Myllys
Andrei Popov
Andrei Popov
Jussi Salonen
Jussi Salonen
Robert Dean Smith
Robert Dean Smith
Alexey Sulimov
Alexey Sulimov

Gästande barytoner

Roberto de Candia
Roberto de Candia
Juha Eskelinen
Juha Eskelinen
Stephen Gadd
Stephen Gadd
Lucio Gallo
Tommi Hakala
Tommi Hakala
Janne Hautsalo
Janne Hautsalo
Jaakko Kortekangas
Jaakko Kortekangas
Leon Kosavic
Leon Košavić
Michael Kraus
Michael Kraus
Jani Kyllonen
Jani Kyllönen
Timothy Mix, photo Roy Cox
Timothy Mix
Hannu Niemelä , photo Maarit Kytöharju
Hannu Niemelä
Riku Pelo
Riku Pelo
Jukka Romu
Jukka Romu
Esa Ruuttunen, photo Seppo J. Sirkka / EastPress
Esa Ruuttunen
Vladimir Samsonov
Vladimir Samsonov
Samuli Taskinen
Sauli Tiilikainen
Sauli Tiilikainen
Olli Tuovinen
Olli Tuovinen

Gästande basbarytoner

Heikki Aalto
Heikki Aalto
Hannu Forsberg
Tuomas Pursio
Tuomas Pursio
Nicholas Soderlund
Nicholas Söderlund
Josef Wagner, photo Steve Haider
Josef Wagner

Gästande basar

Gregory Frank
Gregory Frank
Ronnie Karlsson
Ronnie Karlsson
Heikki Orama
Matti Salminen
Matti Salminen
Markus Suihkonen
Markus Suihkonen
Veli-Pekka Vaisanen
Veli-Pekka Väisänen