Gå till innehållet

Finlands Nationaloperas orkester

Finlands Nationaloperas orkester är vad sammansättningen beträffar landets största. Den grundades år 1963 och fick ett betydande tillskott i samband med flyttningen till det nya 1993. Idag har orkestern 111 musiker. Orkesterns chefsdirigent är Michael Güttler. Utöver sitt egentliga arbete i samband med opera- och balettföreställningar ger Operaorkestern regelbundet även egna konserter.

Gästande dirigenter

Mikhail Agrest
Gästande dirigent
Mikhail Agrest
Philippe Beran
Gästande dirigent
Philippe Béran
Oleg Caetani
Gästande dirigent
Oleg Caetani
Nick Davies
Gästande dirigent
Nick Davies
Alessandro De Marchi, photo Sandra Hastenteufel
Gästande dirigent
Alessandro de Marchi
Andre de Ridder, photo Marco Borggreve
Gästande dirigent
André de Ridder
John Fiore
Gästande dirigent
John Fiore
Gästande dirigent
Alberto Hold-Garrido
Kurt Kopecky
Gästande dirigent
Kurt Kopecky
Hannu Lintu, photo Veikko Kähkönen
Gästande dirigent
Hannu Lintu
Gästande dirigent
Klaus Mäkelä
Kristiina Poska, photo Kaupo Kikkas
Gästande dirigent
Kristiina Poska
Robert Reimer
Gästande dirigent
Robert Reimer
Pietro Rizzo
Gästande dirigent
Pietro Rizzo
Esa-Pekka Salonen, photo Katja Tähjä
Gästande dirigent
Esa-Pekka Salonen
Gästande dirigent
Jukka-Pekka Saraste

Konsertmästare

Ollitapio Lehtinen
1. konsertmästare
Ollitapio Lehtinen
Jukka Merjanen
1. konsertmästare
Jukka Merjanen
Manfred Grasbeck
2. konsertmästare
Manfred Gräsbeck
3. konsertmästare
Andrus Haav
Johannes Latvala
3. konsertmästare
Johannes Latvala

I violin

Ulla Davidsson
Musiker
Ulla Davidsson
Musiker
Ruth Haav
Musiker
Tuomas Ikonen
Satu Koivula
Musiker
Satu Koivula
Musiker
Maija Linkola
Mikk Murdvee
Musiker
Mikk Murdvee
Musiker
Benita Nordell
Aet Ratassepp
Musiker
Aet Ratassepp
Soila Saaristo
Musiker
Soila Saaristo
Ville Supponen
Musiker
Ville Supponen
Musiker
Anna Tapio-Paarvala
Lea Tuuri
Musiker
Lea Tuuri
Musiker
Leho Ugandi
Timo Vanhamäki
Musiker
Timo Vanhamäki
Anna Vahala
Musiker
Anna Vähälä

II violin

Tuuli Talvitie
Stämledare
Tuuli Talvitie
Alexander Bargman
Alternerande stämledare
Alexander Bargman
Vice stämledare
Kati Juselius
Eveliina Rasanen
Musiker
Eveliina Räsänen
Riikka Sintonen
Musiker
Riikka Sintonen
Musiker
Luis Fiestas
Eva Grasbeck
Musiker
Eva Gräsbeck
Musiker
Kari-Pekka Immonen
Liisa Karikuusi
Musiker
Liisa Karikuusi
Marjukka Kettunen
Musiker
Marjukka Kettunen
Minna Kinnari
Musiker
Minna Kinnari
Liisa Lankila
Musiker
Liisa Lankila
Sophia Miettunen
Musiker
Sophia Miettunen
Musiker
Arja Puntila
Severi Salminen
Musiker
Severi Salminen
Musiker
Markku Sihvonen
Virpi Taskila
Musiker
Virpi Taskila
Musiker
Ilona Vuorenoja

Altviolin

Marilou Robitaille-Hains
Stämledare
Marilou Robitaille-Hains
Remi Moingeon
Vice stämledare
Rémi Moingeon
Silja Salorinne
Musiker
Silja Salorinne
Matti Hirvikangas
Musiker
Matti Hirvikangas
Ari-Pekka Hamalainen
Musiker
Ari-Pekka Hämäläinen
Musiker
Maarit Kantola
Minna Linnove-Pulakka
Musiker
Minna Linnove-Pulakka
Musiker
Markku Lintunen
Katja Perälä
Musiker
Katja Perälä
Kaisa Pulkamo
Musiker
Kaisa Pulkamo

Cello

Solocellist
Samuli Peltonen
Jussi Vahala
Solocellist
Jussi Vähälä
Jaakko Paarvala
Stämledare
Jaakko Paarvala
Kirsti Väyrynen-Lausund
Vice stämledare
Kirsti Väyrynen-Lausund
Musiker
Päivi Ahonen
Johan Carlsson
Musiker
Johan Carlsson
Anne Lagercrantz
Musiker
Anne Lagercrantz
Jussi Seppanen
Musiker
Jussi Seppänen
Musiker
Ville Turunen
Jussi Viitala
Musiker
Jussi Viitala

Kontrabas

Sami Koivukangas
Solokontrabassist
Sami Koivukangas
Stämledare
Henri Dunderfeldt
Tapio Lydecken
Vice stämledare
Tapio Lydecken
Miika Asunta
Musiker
Miika Asunta
Jyrki Hiilivirta
Musiker
Jyrki Hiilivirta
Marko Mikkola
Musiker
Marko Mikkola
Juha Pesonen
Musiker
Juha Pesonen
Taru Tiusanen
Musiker
Taru Tiusanen
Petja Wagoner
Musiker
Petja Wagoner

Harpa

Stefania Saglietti
Stämledare
Stefania Saglietti
Ya-Wen Lin
Alternerande stämledare
Ya-Wen Lin

Flöjt

Timo Pulakka
Stämledare
Timo Pulakka
Bernadett Boganyi
Alternerande stämledare
Bernadett Bogányi
Kaisa Kortelainen
Alternerande stämledare
Kaisa Kortelainen
Matti Närhinsalo
Vice stämledare
Matti Närhinsalo
Mervi Kuhanen
Musiker
Mervi Kuhanen
Ilkka Laivaara
Musiker
Ilkka Laivaara

Oboe

Janne Korhonen
Stämledare
Janne Korhonen
Antti Hartikainen
Vice stämledare
Antti Hartikainen
Veera Pesu
Alternerande stämledare
Veera Pesu
Amelia Coleman
Musiker
Amelia Coleman
Laura Kemppainen
Musiker
Laura Kemppainen

Klarinett

Niina Selin
Stämledare
Niina Selin
Tuulia Ylonen
Alternerande stämledare
Tuulia Ylönen
Patrik Stenstrom
Vice stämledare
Patrik Stenström
Okko Kivikataja
Musiker
Okko Kivikataja
Arto Vainio
Musiker
Arto Vainio

Fagott

Stämledare
Asko Padinki
Alternerande stämledare
Janne Pulkkinen
Yasuko Matsuzaki-Svala
Vice stämledare
Yasuko Matsuzaki-Svala
Ilmari Kuoppa
Musiker
Ilmari Kuoppa
Heikki Simola
Musiker
Heikki Simola

Valthorn

Ville Hiilivirta
Stämledare
Ville Hiilivirta
Stämledare
Tommi Viertonen
Jose Luis Cortell Ano
Alternerande stämledare
Jose Luis Cortell Año
Tuomo Eerikainen
Vice stämledare
Tuomo Eerikäinen
Hannu Kilpi
Musiker
Hannu Kilpi
Musiker
Juha Leppämäki
Maria Luhtanen
Musiker
Maria Luhtanen
Terhikki Tapani
Musiker
Terhikki Tapani

Trumpett

Touko Lundell
Stämledare
Touko Lundell
Esko Savioja
Stämledare
Esko Savioja
Alternerande stämledare
Xiang Guo
Dmitry Ermilov
Vice stämledare
Dmitry Ermilov
Javier Cantos-Sanches
Vice stämledare
Javier Cantos Sánchez
Simo Rantanen
Musiker
Simo Rantanen

Basun

John Kotka
Stämledare
John Kotka
Teppo Alestalo
Alternerande stämledare
Teppo Alestalo
Olav Severeide
Alternerande stämledare
Olav Severeide
Francisco Couto
Musiker
Francisco Couto
Niklas Larsson
Musiker
Niklas Larsson

Tuba

Simo Finni
Stämledare
Simo Finni
Stämledare
Ari-Pekka Kujala

Pukor

Jukka Koski
Stämledare
Jukka Koski
Heikki Parviainen
Vice stämledare
Heikki Parviainen
Samuli Viitanen
Alternerande stämledare
Samuli Viitanen
Antti Suoranta
Vice stämledare
Antti Suoranta

Slagverk

Virva Kuusi
Stämledare
Virva Kuusi
Keijo Puumalainen
Alternerande stämledare
Keijo Puumalainen
Vice stämledare
Uolevi Högström
Jussi Markkanen
Vice stämledare
Jussi Markkanen