Gå till innehållet

Finlands Nationaloperas orkester

Finlands Nationaloperas orkester är vad sammansättningen beträffar landets största. Den grundades år 1963 och fick ett betydande tillskott i samband med flyttningen till det nya 1993. Idag har orkestern 111 musiker. Utöver sitt egentliga arbete i samband med opera- och balettföreställningar ger Operaorkestern regelbundet även egna konserter.

Gästande dirigenter

Mikhail Agrest
Gästande dirigent
Mikhail Agrest
Gästande dirigent
Atso Almila
Philippe Beran
Gästande dirigent
Philippe Béran
Oleg Caetani
Gästande dirigent
Oleg Caetani
Nick Davies
Gästande dirigent
Nick Davies
Alessandro De Marchi, photo Sandra Hastenteufel
Gästande dirigent
Alessandro de Marchi
Andre de Ridder, photo Marco Borggreve
Gästande dirigent
André de Ridder
Philip Ellis
Gästande dirigent
Philip Ellis
John Fiore
Gästande dirigent
John Fiore
Albero Hold-Garrido
Gästande dirigent
Alberto Hold-Garrido
Inkinen Pietari
Gästande dirigent
Pietari Inkinen
Kurt Kopecky
Gästande dirigent
Kurt Kopecky
Hannu Lintu, photo Veikko Kähkönen
Gästande dirigent
Hannu Lintu
Gästande dirigent
Klaus Mäkelä
Ollikainen Eva
Gästande dirigent
Eva Ollikainen
Kristiina Poska, photo Kaupo Kikkas
Gästande dirigent
Kristiina Poska
Robert Reimer
Gästande dirigent
Robert Reimer
Pietro Rizzo
Gästande dirigent
Pietro Rizzo
Ainars Rubikis
Gästande dirigent
Ainārs Rubiķis
Esa-Pekka Salonen, photo Katja Tähjä
Gästande dirigent
Esa-Pekka Salonen
Jukka-Pekka Saraste
Gästande dirigent
Jukka-Pekka Saraste
Dalia Stasevska
Gästande dirigent
Dalia Stasevska
John Storgårds
Gästande dirigent
John Storgårds

Konsertmästare

Jukka Merjanen
1. konsertmästare
Jukka Merjanen
1. konserttimestari
Tero Latvala
Manfred Grasbeck
2. konsertmästare
Manfred Gräsbeck
Johannes Latvala
3. konsertmästare
Johannes Latvala
3. konsertmästare
Andrus Haav

I violin

Soila Saaristo
Musiker
Soila Saaristo
Ei kuvaa
Musiker
Benita Nordell
Satu Koivula
Musiker
Satu Koivula
Aet Ratassepp
Musiker
Aet Ratassepp
Ulla Davidsson
Musiker
Ulla Davidsson
Ei kuvaa
Musiker
Anna Tapio-Paarvala
Ei kuvaa
Musiker
Leho Ugandi
Ei kuvaa
Musiker
Tuomas Ikonen
Ville Supponen
Musiker
Ville Supponen
Musiker
Ruth Haav
Musiker
Maija Linkola
Timo Vanhamäki
Musiker
Timo Vanhamäki
Mikk Murdvee
Musiker
Mikk Murdvee
Musiker
Henrik Perelló

II violin

Tuuli Talvitie
Stämledare
Tuuli Talvitie
Anna-Leena Haikola
Musiker
Anna-Leena Haikola
Alexander Bargman
Alternerande stämledare
Alexander Bargman
Ei kuvaa
Vice stämledare
Kati Juselius
Anna-Maija Hirvonen
Vice stämledare
Anna-Maija Hirvonen
Eveliina Rasanen
Musiker
Eveliina Räsänen
Sophia Miettunen
Musiker
Sophia Miettunen
Liisa Karikuusi
Musiker
Liisa Karikuusi
Musiker
Arja Puntila
Musiker
Markku Sihvonen
Minna Kinnari
Musiker
Minna Kinnari
Ei kuvaa
Musiker
Luis Fiestas
Ei kuvaa
Musiker
Kari-Pekka Immonen
Ei kuvaa
Musiker
Ilona Vuorenoja
Eva Grasbeck
Musiker
Eva Gräsbeck
Riikka Sintonen
Musiker
Riikka Sintonen
Asterstad Dora
Musiker
Dora Asterstad
Ei kuvaa
Musiker
Riikka Kokkonen
Elina Päkkilä
Musiker
Elina Päkkilä

Altviolin

Riitta-Liisa Ristiluoma
Sooloalttoviulisti
Riitta-Liisa Ristiluoma
Marilou Robitaille-Hains
Stämledare
Marilou Robitaille-Hains
Remi Moingeon
Vice stämledare
Rémi Moingeon
Arabella Bozic
Musiker
Arabella Bozic
Markku Lintunen
Musiker
Markku Lintunen
Minna Linnove-Pulakka
Musiker
Minna Linnove-Pulakka
Ari-Pekka Hamalainen
Musiker
Ari-Pekka Hämäläinen
Maarit Kantola
Musiker
Maarit Kantola
Katja Perälä
Musiker
Katja Perälä
Silja Salorinne
Musiker
Silja Salorinne
Kaisa Pulkamo
Musiker
Kaisa Pulkamo
Hajnalka Standi-Pulakka
Musiker
Hajnalka Standi-Pulakka
Jussi Aalto
Musiker
Jussi Aalto
Aulikki Haahti-Turunen
Musiker
Aulikki Haahti-Turunen
Musiker
Matthias Funke

Cello

Jussi Vahala
Solocellist
Jussi Vähälä
Ei kuvaa
Solocellist
Samuli Peltonen
Jaakko Paarvala
Stämledare
Jaakko Paarvala
Kirsti Väyrynen-Lausund
Vice stämledare
Kirsti Väyrynen-Lausund
Johan Carlsson
Musiker
Johan Carlsson
Jussi Viitala
Musiker
Jussi Viitala
Ei kuvaa
Musiker
Ville Turunen
Anne Lagercrantz
Musiker
Anne Lagercrantz
Jussi Seppanen
Musiker
Jussi Seppänen
Laura Bucht
Musiker
Laura Bucht
Musiker
Päivi Ahonen

Kontrabas

Sami Koivukangas
Solokontrabassist
Sami Koivukangas
Ei kuvaa
Stämledare
Henri Dunderfeldt
Tapio Lydecken
Vice stämledare
Tapio Lydecken
Jyrki Hiilivirta
Musiker
Jyrki Hiilivirta
Petja Wagoner
Musiker
Petja Wagoner
Marko Mikkola
Musiker
Marko Mikkola
Miika Asunta
Musiker
Miika Asunta
Juha Pesonen
Musiker
Juha Pesonen

Harpa

Stefania Saglietti
Stämledare
Stefania Saglietti
Ya-Wen Lin
Alternerande stämledare
Ya-Wen Lin

Flöjt

Timo Pulakka
Stämledare
Timo Pulakka
Bernadett Boganyi
Alternerande stämledare
Bernadett Bogányi
Musiker
Simo Haanterä
Matti Närhinsalo
Vice stämledare
Matti Närhinsalo
Ilkka Laivaara
Musiker
Ilkka Laivaara
Mervi Kuhanen
Musiker
Mervi Kuhanen

Oboe

Janne Korhonen
Stämledare
Janne Korhonen
Veera Pesu
Alternerande stämledare
Veera Pesu
Antti Hartikainen
Vice stämledare
Antti Hartikainen
Laura Kemppainen
Musiker
Laura Kemppainen
Amelia Coleman
Musiker
Amelia Coleman
Kristiina Salmi
Musiker
Kristiina Salmi

Klarinett

Niina Selin
Stämledare
Niina Selin
Tuulia Ylonen
Alternerande stämledare
Tuulia Ylönen
Eeva Mäenluoma
Alternerande stämledare
Eeva Mäenluoma
Patrik Stenstrom
Vice stämledare
Patrik Stenström
Arto Vainio
Musiker
Arto Vainio
Veera Myllyniemi
Musiker
Veera Myllyniemi

Fagott

Stämledare
Asko Padinki
Ei kuvaa
Alternerande stämledare
Janne Pulkkinen
Yasuko Matsuzaki-Svala
Vice stämledare
Yasuko Matsuzaki-Svala
Ilmari Kuoppa
Musiker
Ilmari Kuoppa
Heikki Simola
Musiker
Heikki Simola

Valthorn

Ei kuvaa
Stämledare
Tommi Viertonen
Jose Luis Cortell Ano
Alternerande stämledare
Jose Luis Cortell Año
Tuomo Eerikainen
Vice stämledare
Tuomo Eerikäinen
Hannu Kilpi
Musiker
Hannu Kilpi
Terhikki Tapani
Musiker
Terhikki Tapani
Ei kuvaa
Musiker
Juha Leppämäki
Ei kuvaa
Musiker
Jaakko Välimäki

Trumpet

Touko Lundell
Stämledare
Touko Lundell
Esko Savioja
Stämledare
Esko Savioja
Xiang
Alternerande stämledare
Xiang Guo
Javier Cantos-Sanches
Vice stämledare
Javier Cantos Sánchez
Scott Natzke
Musiker
Scott Natzke

Basun

John Kotka
Stämledare
John Kotka
Olav Severeide
Alternerande stämledare
Olav Severeide
Niklas Larsson
Musiker
Niklas Larsson
Francisco Couto
Musiker
Francisco Couto

Tuba

Simo Finni
Stämledare
Simo Finni

Pukor

Jukka Koski
Stämledare
Jukka Koski
Samuli Viitanen
Alternerande stämledare
Samuli Viitanen
Heikki Parviainen
Vice stämledare
Heikki Parviainen
Antti Suoranta
Vice stämledare
Antti Suoranta

Slagverk

Virva Kuusi
Stämledare
Virva Kuusi
Keijo Puumalainen
Alternerande stämledare
Keijo Puumalainen
Ei kuvaa
Vice stämledare
Uolevi Högström
Ei kuvaa
Vice stämledare
Jerry Piipponen