Gå till innehållet

Finlands Nationalbalettens dansare

Finlands Nationalbalett, grundad 1922, är landets enda professionella, fullskaliga balettkompani. Det internationella kompaniet består i dagens läge av närmare 80 professionella dansare som representerar 21 nationaliteter. Omkring hälften av dansarna är finländare, och majoriteten av dem har studerat på balettläroanstalten vid Finlands Nationalopera och Nationalbalett. I anslutning till Nationalbaletten verkar dessutom en separat ungdomsgrupp med 10-15 anställda nyutexaminerade dansare.

Étoiles

Salla Eerola
Salla Eerola
Eun-Ji Ha
Eun-Ji Ha
Petia Ilieva
Petia Ilieva
Michal Krcmar
Michal Krčmář
Tiina Myllymaki
Tiina Myllymäki
Sergei Popov
Sergei Popov
Samuli Poutanen
Samuli Poutanen
Nicholas Ziegler
Nicholas Ziegler

Premiärdansare

Ilja Bolotov
Ilja Bolotov
Linda Haakana
Linda Haakana
Wilfried Jacobs
Wilfried Jacobs
Edita Rauserova
Edita Raušerová
Desislava Stoeva
Desislava Stoeva
Jani Talo
Jani Talo
Sergio Torrado
Sergio Torrado
Frans Valkama
Frans Valkama

Solistdansare

Elena Ilyina
Elena Ilyina
Antti Keinänen
Antti Keinänen
Rebecca King
Rebecca King
Johan Pakkanen
Johan Pakkanen
Tuukka Piitulainen
Tuukka Piitulainen
Ophelie Rodighiero
Ophélie Rodighiero
Anna Sariola
Anna Sariola

Dansare

Maria Beseghi
Maria Beseghi
Evaldas Bielinis
Evaldas Bielinis
Stefania Cardaci
Stefania Cardaci
Kamill Ariston Chudoba
Kamill Ariston Chudoba
Juntaro Coste
Juntaro Coste
Ruan Crighton
Ruan Crighton
Gabriel Davidsson
Gabriel Davidsson
Milla Eloranta
Milla Eloranta
Caue Frias
Cauê Frias
Sofia Gustafsson
Sofia Gustafsson
Xiaoyu He
Xiaoyu He
Suvi Honkanen
Suvi Honkanen
Sari Ikonen
Sari Ikonen
Oliver Jahelka
Oliver Jahelka
Asla Jaaskelainen
Asla Jääskeläinen
Kailey Kaba
Kailey Kaba
Titta Karhunen
Titta Karhunen
Emilia Karmitsa
Emilia Karmitsa
Linas Kavaliauskas
Linas Kavaliauskas
Mai Komori
Mai Komori
Anna Konkari
Anna Konkari
Nikolas Koskivirta
Nikolas Koskivirta
Iga Krata
Iga Krata
Riina Laurila
Riina Laurila
Olga Leppäjärvi
Olga Leppäjärvi
Ira Lindahl
Ira Lindahl
Giuseppe Martino
Giuseppe Martino
Aino Matikka
Aino Matikka
Hanako Matsune
Hanako Matsune
Florian Modan
Florian Modan
Thibault Monnier
Thibault Monnier
Ville Mäki
Ville Mäki
Kaarina Nieminen
Mira Ollila
Mira Ollila
Aki Pakarinen
Aki Pakarinen
Jevgenija Pleskova
Jevgenija Plešková
Lucie Rakosnikova
Lucie Rákosníková
Sara Saviola
Sara Saviola
Charlotte Schauman-Maki
Charlotte Schauman-Mäki
Abigail Sheppard
Abigail Sheppard
Aapo Siikala
Aapo Siikala
Sari Stenholm
Sari Stenholm
Samuel Stevik
Samuel Števik
Yimeng Sun
Yimeng Sun
Emrecan Tanis
Emrecan Tanis
Hasan Topcuoglu
Hasan Topcuoglu
Maksim Tsukarjov
Maksim Tšukarjov
Jouka Valkama
Jouka Valkama
Claire Voss
Claire Voss
Christopher Warhuus
Christopher Warhuus
Marjaterttu Willman
Marjaterttu Willman
Eemu Äikiö
Eemu Äikiö

Ungdomsgruppen

Sara Antikainen
Sara Antikainen
Daniel Brasil
Daniel Brasil
Eleonora Burzio
Alfio Drago
Alfio Drago
Corelie Grand
Coralie Grand
Victoria Johansson
Victoria Johansson
Anni Jokimies
Anni Jokimies
Ida Kallanvaara
Ida Kallanvaara
Atte Kilpinen
Atte Kilpinen
Abigail Mattox
Susmita Meyer-Rochow
Susmita Meyer-Rochow
Francesco Piccinin
Francesco Piccinin
John Powers
John Powers
Florian Sollfrank
Florian Sollfrank
Wim Vandermaesen
Wim Vandermaesen

Gästande dansare

Henrik Burman
Henrik Burman
Riina-Kaisa Huovila
Riina-Kaisa Huovila
Nedak Denys
Denys Nedak
Svetlana Zakharova