Gå till innehållet

Finlands Nationalbalettens dansare

Finlands Nationalbalett, grundad 1922, är landets enda professionella, fullskaliga balettkompani. Det internationella kompaniet består i dagens läge av 76 professionella dansare som representerar 23 nationaliteter. Omkring hälften av dansarna är finländare, och majoriteten av dem har studerat på balettläroanstalten vid Finlands Nationalopera och Nationalbalett. I anslutning till Nationalbaletten verkar dessutom en separat ungdomsgrupp med 10 anställda nyutexaminerade dansare.

Étoiles

Salla Eerola
Salla Eerola
Eun-Ji Ha
Eun-Ji Ha
Petia Ilieva
Petia Ilieva
Michal Krcmar
Michal Krčmář
Tiina Myllymaki
Tiina Myllymäki
Sergei Popov
Sergei Popov
Samuli Poutanen
Samuli Poutanen
Nicholas Ziegler
Nicholas Ziegler

Premiärdansare

Ilja Bolotov
Ilja Bolotov
Linda Haakana
Linda Haakana
Wilfried Jacobs
Wilfried Jacobs
Florian Modan
Florian Modan
Edita Rauserova
Edita Raušerová
Yimeng Sun
Yimeng Sun
Jani Talo
Jani Talo
Frans Valkama
Frans Valkama

Solistdansare

Elena Ilyina
Elena Ilyina
Antti Keinänen
Antti Keinänen
Rebecca King
Rebecca King
Hanako Matsune
Hanako Matsune
Johan Pakkanen
Johan Pakkanen
Tuukka Piitulainen
Tuukka Piitulainen
Lucie Rakosnikova
Lucie Rákosníková
Rodrigues Jonathan
Jonathan Rodrigues
Terhi Talo
Terhi Talo
Anna Sariola
Anna Sariola

Dansare

Evaldas Bielinis
Evaldas Bielinis
Stefania Cardaci
Stefania Cardaci
Kamill Ariston Chudoba
Kamill Ariston Chudoba
Juntaro Coste
Juntaro Coste
Ruan Crighton
Ruan Crighton
Gabriel Davidsson
Gabriel Davidsson
Marijana Dominis
Marijana Dominis
Alfio Drago
Alfio Drago
Milla Eloranta
Milla Eloranta
Benoît Favre
Benoît Favre
Mafalda Fideles
Mafalda Fideles
Caue Frias
Cauê Frias
Sofia Gustafsson
Sofia Gustafsson
Xiaoyu He
Xiaoyu He
Suvi Honkanen
Suvi Honkanen
Sari Ikonen
Sari Ikonen
Kailey Kaba
Kailey Kaba
Emilia Karmitsa
Emilia Karmitsa
Linas Kavaliauskas
Linas Kavaliauskas
Atte Kilpinen
Atte Kilpinen
Mai Komori
Mai Komori
Anna Konkari
Anna Konkari
Nikolas Koskivirta
Nikolas Koskivirta
Iga Krata
Iga Krata
Benjamin Kuefler
Benjamin Kuefler
Giuseppe Martino
Giuseppe Martino
Ville Mäki
Ville Mäki
Mira Ollila
Mira Ollila
Emmi Pennanen
Emmi Pennanen
Jevgenija Pleskova
Jevgenija Plešková
Valeria Quintana
Valeria Quintana
Gianmarco Romano
Gianmarco Romano
Sara Saviola
Sara Saviola
Charlotte Schauman-Maki
Charlotte Schauman-Mäki
Abigail Sheppard
Abigail Sheppard
A Hyun Shin
A Hyun Shin
Pauline Simon
Pauline Simon
Sari Stenholm
Sari Stenholm
Samuel Stevik
Samuel Števik
Teemu Tainio
Teemu Tainio
Maria Tamminen
Maria Tamminen
Emrecan Tanis
Emrecan Tanış
Hasan Topcuoglu
Hasan Topçuoğlu
Maksim Tsukarjov
Maksim Tšukarjov
Jouka Valkama
Jouka Valkama
Marjaterttu Willman
Marjaterttu Willman
Eemu Äikiö
Eemu Äikiö

Ungdomsgruppen

Hatice Çağla Ertürk
Hatice Çağla Ertürk
Samuel Haramo
Samuel Haramo
Aapo Kokkonen
Aapo Kokkonen
Katariina Luukas
Katariina Luukas
Mariusz Morawski
Mariusz Morawski
Ella Puurtinen
Ella Puurtinen
Konsta Roos
Konsta Roos

Gästande dansare

Gästande skådespelare