Gå till innehållet

Opera- och balettnjutningar utan hinder

Nå fram utan hinder

Nationaloperans egen parkeringsplats på Tölövikens sida är avsedd som parkering för personer med funktionsnedsättning. Detta är också husets tillgängliga ingång.

Rullstolsplatser

Det finns en hiss till första och andra balkong. I huvudscenens salong finns rullstolsplatser i första logen, platserna 3 och 4, i andra balkongens loger 1, 2, 3 och 4. Rullstolsplatser finns även i Almisalen. Reservera en rullstolsplats då ni bokar biljetten eller senast en vecka före föreställningen.

Tillgängliga toaletter i Tölövikens foajé och i ändorna av andra balkongen.

Induktionslinga

Hörupplevelsen som förmedlas från huvudscenen med hjälp av en hörapparat förbättras av en induktionsslinga. Den är i bruk på raderna 5–17 på parketten, raderna 1-3 på första balkong och raderna 1-2 på andra balkong. Vänligen säg till då du bokar din biljett om du önskar en slinga.

Textmaskinen

Enligt internationell praxis ges operorna huvudsakligen på originalspråken. För att göra det lättare att följa med handlingen finns en textmaskin ovanför scenbilden. Texterna ges i allmänhet på finska, svenska och engelska.

Föreställningar på teckenspråk

På Nationaloperan tolkas en opera ungefär en gång om året på teckenspråk. Uppgifter om dessa föreställningar finns på Operans webbsidor och i sociala media.