Gå till innehållet

Behändigt till operahuset

Välkomna

Operahuset befinner sig i hörnet av Mannerheimvägen och Helsingegatan, adressen är Helsingegatan 58. Huvudingången befinner sig på Mannerheimvägens sida. Den öppnas normalt 1,5 timme före föreställningen på huvudscenen. Tillgänglig ingång till nedre foajén, Almisalen och biljettförsäljningen via Operagränden dvs. Tölövikens sida.

Framför operahuset stannar spårvagnarna 2, 4, 7A/7B, 8 och 10. Från Helsingfors järnvägsstation tar det ca 20 minuter att gå till operahuset längs Tölövikens strand.

Vägarbete nära Operahuset

Byggnadsarbetet på Helsingegatan mellan Tallbackavägen och Mannerheimvägen begränsar framkomligheten till Operagränden ännu i början av hösten. Man går in till Operans och Balettens biljettförsäljning som normalt från Operagränden på den sidan av huset som vetter mot Tölöviken.

Fotgängarna har styrts bort från den norra sidan av Helsingegatan över till den södra sidan och ska nu använda den tillfälliga trottoar som löper längs Operahuset. Om du kommer till Operahuset från planen vid Tallbacken lönar det sig att gå över Helsingegatan redan i korsningen av Mannerheimvägen och Helsingegatan, eftersom den skyddsväg som finns i ändan av Operagränden inte är i bruk.

Busshållplatsen på den norra sidan av Helsingegatan är även den ur bruk. En ersättande hållplats finns på Fartvägen framför Vinterträdgården.

Parkera bilen

Den närmaste allmänna parkeringsplatsen finns vid Tallbacka på 100 meters avstånd från operahuset Parkeringen är avgiftsbelagd måndag till fredag till kl. 19, på vardagskvällar och veckoslut parkerar man gratis.

Vänligen observera att det kan bli ont platser ifall något evenemang ordnas samtidigt på Olympiastadion. Parkeringsplatsen tillhör Helsingfors stad.

De närmaste parkeringsplatserna är markerade på kartan i slutet av denna sida.

Med bil som hastigast

Nationaloperans egen parkeringsplats vid Tölöviken är avsedd för personer med funktionshinder och kortvariga (15 min) besök. Här kan man parkera då man har ärende till Operans biljettförsäljning eller om man plockar upp en bekant efter en föreställning. Vid ingången mot Tölöviken lämnar även taxibilar sina kunder och plockar upp nya kunder.

Cyklar

Det går behändigt att ta sig till Nationaloperan med cykel. Cykelställningar finns bland annat vid ingången mot Tölöviken. Cykelvägarna når Operan norrifrån längs Idrottsgatan, österifrån längs Helsingegatan och från centrum längs Tölövikens strand och längs Mannerheimvägen.

Spårvagnar och bussar

Operahuset nås lätt med spårvagn eller buss. Exakta rutter finner du på HST:s reseplanerare.