Gå till innehållet
10:24 Balettdansarna börjar sin dag på morgnarna sex dagar i veckan. Träning med olika lärare väcker upp kroppen till dagens arbete och upprätthåller den teknik som klassisk balett kräver. En timme som ackompanjeras av en pianist börjar med lugna och uppvärmande rörelser i tangotakt och fortsätter med mera fartfyllda figurer, piruetter och hopp. Efter denna första timme sprider dansarna på sig var och en till repetition av de verk som de är engagerade i. Läs mer

10:24 Balettsalen

17:15 Vid Nationaloperans balettläroanstalt studerar sammanlagt 170 barn och ungdomar, från de första årens 7–8-åriga små dansare ända till dem som studerar med sikte på en professionell karriär. Eleverna i tredje årskursen har på programmet fyra veckotimmar i balettens grunder, rytmik, akrobatik och kroppsvård. Eleverna blir också förtrogna med dansarens yrke, då de medverkar tillsammans med yrkesdansare i Nationaloperans produktioner. En härlig hobby, flitig träning, trevlig samvaro – balett är allt detta. Läs mer
12:40 Under pausen i scenrepetitionerna köar många matgäster som sinsemellan ser väldigt olika ut. Operans personalrestaurang serverar ca 300 måltider och betjänar 500-700 kunder per dag – oberoende av utseende. En stor del av personalen arbetar i två skift och därför är kaféet öppet från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Läs mer
14:28 Arbetet med att konstruera en scenografi börjar på metallverkstaden, där tre metallarbetare skapar ramen för olika scenografiska element. På verkstaden bryts, böjs, svetsas, svarvas och slipas olika metaller. På ett år används hela tre km stål och aluminiumrör, tiotals kilo svetstråd samt tusentals bultar och muttrar. Målet är att skapa lätta, säkra och hållbara kulisser. Arbetet styrs av scenografernas önskemål och tanken på en illusion som förmedlas till åskådarna. Läs mer
17:29 På frisyr- och maskeringsavdelningen förändras sångarnas och dansarnas utseende enligt de krav som rollgestalterna ställer. Före föreställningen och huvudrepetitionen kommer solisterna för att bli maskerade enligt en exakt tidtabell. Deras ansikten får ett uttryck och en ålder som skall synas ända till de bakersta raderna. Helheten kröns av en stilenlig frisyr eller peruk, vid behov också skägg, mustasch eller flint. Även vilda fantasifigurer hör till vardagen på denna avdelning. Läs mer