Siirry sisältöön

Suomen kansallisoopperan ja -baletin asiakasrekisteri – tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen kansallisooppera ja -baletti
Y-tunnus: 01169369
Postiosoite: Helsinginkatu 58, PL 176, 00251 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Markkinointi- ja myyntipäällikkö Joonas Holtari
Postiosoite: Helsinginkatu 58, PL 176, 00251 Helsinki
Puhelin: (09) 4030 2310
Sähköposti: joonas.holtari (at) opera.fi

Osoitteenmuutokset: liput(at)opera.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen kansallisoopperan ja -baletin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilötietolain 8 § (rekisteröidyn antama suostumus, rekisteröidyn toimeksianto tai asiakassuhteesta tai jäsenyydestä johtuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan).

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • markkinointi,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakkaan yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • asiakkaan antamat kiinnostus- ja muut vastaavat tiedot
 • asiakkaan ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten lipputilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, ja asiakaskyselyvastaukset
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät ja palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailutiedot
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • eri toimipaikoissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itse tuottama sisältö sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot kuten puhelutaltiot, evästeet ja muut tarvittavat tiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään verkkosivujen kautta, sähköpostilla, puhelimitse, asiakaspalvelupisteessä, tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • lippujen välityspalveluista tai muista vastaavista palveluista, jossa asiakas asioi

Lisäksi olemassaolevien asiakkaiden tietojen päivittämiseen voidaan käyttää esimerkiksi Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta saatavia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Suomen kansallisoopperan ja -baletin ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.