Skip to Content

The Orchestra of the FNO

The Orchestra of the FNO is the largest orchestra in Finland. Founded in 1963, the Orchestra’s membership was increased significantly with the move to the new Opera House in 1993. Today, the Orchestra has 111 members. In addition to its proper job – opera and ballet performances – the Orchestra regularly gives concerts.

Guest conductors

Mikhail Agrest
Mikhail Agrest
Philippe Beran
Philippe Béran
Oleg Caetani
Oleg Caetani
Nick Davies
Nick Davies
Alessandro De Marchi, photo Sandra Hastenteufel
Alessandro de Marchi
Andre de Ridder, photo Marco Borggreve
André de Ridder
John Fiore
John Fiore
Alberto Hold-Garrido
Kurt Kopecky
Kurt Kopecky
Hannu Lintu, photo Veikko Kähkönen
Hannu Lintu
Klaus Mäkelä
Kristiina Poska, photo Kaupo Kikkas
Kristiina Poska
Robert Reimer
Robert Reimer
Pietro Rizzo
Pietro Rizzo
Esa-Pekka Salonen, photo Katja Tähjä
Esa-Pekka Salonen
Jukka-Pekka Saraste

Leaders

Jukka Merjanen
Jukka Merjanen
1. konserttimestari
Tero Latvala
Manfred Grasbeck
Manfred Gräsbeck
Johannes Latvala
Johannes Latvala
Andrus Haav

I violin

Soila Saaristo
Soila Saaristo
Benita Nordell
Satu Koivula
Satu Koivula
Aet Ratassepp
Aet Ratassepp
Ulla Davidsson
Ulla Davidsson
Anna Tapio-Paarvala
Leho Ugandi
Tuomas Ikonen
Ville Supponen
Ville Supponen
Ruth Haav
Maija Linkola
Timo Vanhamäki
Timo Vanhamäki
Mikk Murdvee
Mikk Murdvee
Henrik Perelló

II violin

Tuuli Talvitie
Tuuli Talvitie
Anna-Leena Haikola
Alexander Bargman
Alexander Bargman
Kati Juselius
Anna-Maija Hirvonen
Anna-Maija Hirvonen
Eveliina Rasanen
Eveliina Räsänen
Sophia Miettunen
Sophia Miettunen
Liisa Karikuusi
Liisa Karikuusi
Arja Puntila
Markku Sihvonen
Minna Kinnari
Minna Kinnari
Luis Fiestas
Kari-Pekka Immonen
Ilona Vuorenoja
Eva Grasbeck
Eva Gräsbeck
Riikka Sintonen
Riikka Sintonen
Dora Asterstad
Dora Asterstad
Riikka Kokkonen
Elina Päkkilä

Viola

Riitta-Liisa Ristiluoma
Riitta-Liisa Ristiluoma
Marilou Robitaille-Hains
Marilou Robitaille-Hains
Remi Moingeon
Rémi Moingeon
Arabella Bozic
Markku Lintunen
Minna Linnove-Pulakka
Minna Linnove-Pulakka
Ari-Pekka Hamalainen
Ari-Pekka Hämäläinen
Maarit Kantola
Katja Perälä
Katja Perälä
Silja Salorinne
Silja Salorinne
Kaisa Pulkamo
Kaisa Pulkamo
Hajnalka Standi-Pulakka
Hajnalka Standi-Pulakka
Jussi Aalto
Aulikki Haahti-Turunen
Matthias Funke

Violoncello

Jussi Vahala
Jussi Vähälä
Samuli Peltonen
Jaakko Paarvala
Jaakko Paarvala
Kirsti Väyrynen-Lausund
Kirsti Väyrynen-Lausund
Johan Carlsson
Johan Carlsson
Jussi Viitala
Jussi Viitala
Ville Turunen
Anne Lagercrantz
Anne Lagercrantz
Jussi Seppanen
Jussi Seppänen
Laura Bucht
Päivi Ahonen

Double bass

Sami Koivukangas
Sami Koivukangas
Henri Dunderfeldt
Tapio Lydecken
Tapio Lydecken
Jyrki Hiilivirta
Jyrki Hiilivirta
Petja Wagoner
Petja Wagoner
Marko Mikkola
Marko Mikkola
Miika Asunta
Miika Asunta
Juha Pesonen
Juha Pesonen

Harp

Stefania Saglietti
Stefania Saglietti
Ya-Wen Lin
Ya-Wen Lin

Flute

Timo Pulakka
Timo Pulakka
Bernadett Boganyi
Bernadett Bogányi
Simo Haanterä
Matti Närhinsalo
Matti Närhinsalo
Ilkka Laivaara
Ilkka Laivaara
Mervi Kuhanen
Mervi Kuhanen

Oboe

Janne Korhonen
Janne Korhonen
Veera Pesu
Veera Pesu
Antti Hartikainen
Antti Hartikainen
Laura Kemppainen
Laura Kemppainen
Amelia Coleman
Amelia Coleman
Kristiina Salmi

Clarinet

Niina Selin
Niina Selin
Tuulia Ylonen
Tuulia Ylönen
Eeva Mäenluoma
Patrik Stenstrom
Patrik Stenström
Arto Vainio
Arto Vainio
Veera Myllyniemi
Veera Myllyniemi

Bassoon

Asko Padinki
Janne Pulkkinen
Yasuko Matsuzaki-Svala
Yasuko Matsuzaki-Svala
Ilmari Kuoppa
Ilmari Kuoppa
Heikki Simola
Heikki Simola

Horn

Tommi Viertonen
Jose Luis Cortell Ano
Jose Luis Cortell Año
Tuomo Eerikainen
Tuomo Eerikäinen
Hannu Kilpi
Hannu Kilpi
Terhikki Tapani
Terhikki Tapani
Juha Leppämäki
Jaakko Välimäki

Trumpet

Touko Lundell
Touko Lundell
Esko Savioja
Esko Savioja
Xiang Guo
Javier Cantos-Sanches
Javier Cantos Sánchez
Scott Natzke
Scott Natzke

Trombone

John Kotka
John Kotka
Olav Severeide
Olav Severeide
Niklas Larsson
Niklas Larsson
Francisco Couto
Francisco Couto

Tuba

Simo Finni
Simo Finni

Timpani

Jukka Koski
Jukka Koski
Samuli Viitanen
Samuli Viitanen
Heikki Parviainen
Heikki Parviainen
Antti Suoranta
Antti Suoranta

Percussion

Virva Kuusi
Virva Kuusi
Keijo Puumalainen
Keijo Puumalainen
Uolevi Högström
Jerry Piipponen